Krajowe Forum Chłodnictwa od jesieni 2009 roku, jako jedyna polska organizacja branżowa, uczestniczy w prestiżowym międzynarodowym programie REAL-SKILLS-EUROPE, który jest prowadzony przez Brytyjski Instytut Chłodnictwa.

Krajowe Forum Chłodnictwa - Polska Branża Chłodnicza i Organizacja docenione w Europie
Krajowe Forum Chłodnictwa od jesieni 2009 roku, jako jedyna polska organizacja branżowa, uczestniczy w prestiżowym międzynarodowym programie REAL-SKILLS-EUROPE (www.realskillseurope.eu), który jest prowadzony przez Brytyjski Instytut Chłodnictwa www.ior.org.uk.
Udział KFCh w programie REAL-SKILLS-EUROPE umożliwi polskiej branży chłodnictwa dostęp do najnowszej wiedzy fachowej i pozyskanie najnowszych rozwiązań edukacyjnych (e-learning), a jednocześnie umożliwi polskim inżynierom przekazanie posiadanej przez nich wiedzy w celu zapobieżenia niekorzystnym zmianom klimatycznym na świecie.

REAL-SKILLS-EUROPE będzie opierał się na osiągnięciach brytyjskiego programu redukcji wycieków czynników chłodniczych. Efektywna edukacja i szkolenia mogą przełożyć się na redukcję wycieków z instalacji o ponad 25%. Osiągnięcie podobnego poziomu w krajach partnerskich mogłoby w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie przełożyć się pozytywnie na efekt finansowy.

Działające instalacje chłodnicze odciskają swoje piętno na środowisku naturalnym poprzez ogromne zwiększanie efektu cieplarnianego w wyniku wycieków czynników chłodniczych. Obrazują to poniższe dane:


Roczna emisja gazów cieplarnianych w UE (w mln ton ekwiwalentu CO2). Bezpośrednie emisje HFC HEAP, R.D. Refrigeration and air conditioning - the response to climate change. IIR Bulletin 2001-5.Powstanie ogólnoeuropejskie wielojęzyczne centrum szkoleń on-line obejmujące wszystkie kraje uczestniczące w projekcie. Zostanie stworzona możliwość akredytacji dla specjalistów w zakresie redukcji wycieków.

Obecnie projekt REAL-SKILLS-EUROPE wchodzi w fazę testowania przygotowanych materiałów. Miło nam poinformować, że KFCh zostało powierzone pilotowanie tej części programu, co świadczy o uznaniu wysokich kompetencji firm tworzących Forum jak również solidności KFCh.

Na początku 2011 roku KFCh zorganizuje w Warszawie spotkanie robocze partnerów projektu REAL-SKILLS-EUROPE - czołowych europejskich organizacji z branży chłodniczej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Grecji i Estonii.


Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa