Walne Zebranie Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców odbyło się w dniu 18 maja 2012 r. w Hotelu Villa Park w Ciechocinku. Rozpatrzono sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego, a także wybrano władze nowej, VII kadencji.

Krajowe Forum Chłodnictwa - po Walnym Zebraniu 2012
W porządku obrad rozpatrzono sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego, podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu i Władz VI kadencji (za okres 17.06.2011-
18.05.2012 r.), a także w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego.

Walne Zebranie KFCh było także okazją do prezentacji następujących tematów:
- Wdrożenie REAL SKILLS EUROPE - pierwszy zrealizowany projekt e-learningowy w branży jako efekt
międzynarodowej współpracy.
- Pompy ciepła w kontekście ustawy o odnawialnych źródłach energii.
- Polska i unijna legislacja Ecodesign i Ecolabelling dotycząca klimatyzatorów.
- Przygotowania do zmian w prawie budowlanym (Kodeks budowlany).
- Wiadomości z Brukseli na temat nowej legislacji - majowe zebranie AREA
.

Podczas spotkania zaprezentowano nową stronę internetową Krajowego Forum Chłodnictwa, uchwalono budżet KFCh na rok 2012 oraz wybrano władze VII kadencji "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców.

Wybrane Władze "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców VII kadencji to:

Zarząd
1. Wojciech Żmigrodzki – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Michalski
3. Wacław Maniawski
4. Marian Marek Czarnacki
5. Robert Grejcz

Rada Nadzorcza
1. Elżbieta Polak
2. Daria Kalinowska
3. Piotr Chlebowski
4. Andrzej Żółciak
5. Wojciech Wierzbicki
6. Grzegorz Więcek
7. Leszek Zimmerman

Sąd Dyscyplinarny
1. Włodzimierz Piekarek
2. Jan Hapka
3. Przemysław Grobelny
4. Sylwia Międlar
5. Waldemar Andrzejewski

Nadto wsparciem dla prac Zarządu będą powołane przez niego Zespoły konsultacyjne – są one otwarte na nowych specjalistów uznanych w branży.

Obecnie funkcjonują:
- Zespół ds. legislacji czynnikowej (Marek Wawryniuk, Aleksander Archanowicz);
- Zespół ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych (Jerzy Stachowiak, Bolesław Gaziński, Włodzimierz Nekanda-Trepka);
- Zespół ds. odnawialnych źródeł energii (Józef Kisielnicki, Andrzej Żyła i Aleksander Archanowicz);
- Zespół ds. klimatyzacji (Jacek Drabek i Robert Gozdalik);
- Zespół ds. efektywności energetycznej i energetyki (Józef Kisielnicki).

Walne Zebranie Członków Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków Walne Zebranie Członków

Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa