Pismo wystosowane przez Prezesa Krajowego Forum Chłodnictwa Wojciecha Żmigrodzkiego do Ministra Tomasza Arabskiego w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą f-gazową oraz list wystosowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministra Środowiska.

Krajowe Forum Chłodnictwa: Pismo w sprawie ustawy f-gazowej
"Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców przesłał w maju br. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pisemny [attach=attach1]wniosek, którego celem jest przyspieszenie procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych[/attach], zwanej w skrócie ustawą f-gazową.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała [attach=attach2]pismo do Pana Marcina Korolca[/attach] - Ministra Środowiska.

Dziękujemy Krajowemu Forum Chłodnictwa za przekazane informacje i czekamy na dalsze reakcje.
Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa