Pismo wystosowane przez Prezesa Krajowego Forum Chłodnictwa Wojciecha Żmigrodzkiego do Ministra Tomasza Arabskiego w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą f-gazową.

Krajowe Forum Chłodnictwa apeluje do Ministra w sprawie ustawy f-gazowej
[attach=attach1]Krajowe Forum Chłodnictwa - list do Ministra w sprawie ustawy f-gazowej[/attach]
Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa