www.forum-chlodnictwa.org.pl


Krajowe Forum Chłodnictwa
tel.: +48-660-539-826, faks: +48-22-201-21-23
e-mail: biuro@kfch.pl, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
www.kfch.pl, www.forum-chlodnictwa.org.pl

Z inicjatywy siedemnastu liczących się na rynku firm branży chłodniczej, w dniu 17 maja 2000 roku powstało Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.
Na dzień dzisiejszy reprezentujemy kilkadziesiąt przedsiębiorstw sektora chłodnictwa i klimatyzacji. Wśród członków są firmy instalacyjne, serwisowe i handlowe oraz producenci i hurtownicy. Jesteśmy organizacją służącą całej branży, więc Forum pozostaje otwarte dla wszystkich firm prowadzących odpowiedzialny biznes, bez względu na status rynkowy, wielkość zatrudnienia, wartość obrotów, czy zysków.

Główne cele:
Nasz cel to ochrona praw i interesów członków Forum wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Dlatego ustanowiliśmy i wdrażamy "Branżowy kodeks etyczny przedsiębiorstw sektora chłodniczego". Tworzymy bazę nierzetelnych klientów. Uczestniczymy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Sposoby realizacji celów, to m.in.:
- ujawnianie przypadków nieuczciwej konkurencji, nierzetelności handlowej, serwisowej i gwarancyjnej wobec klientów;
- kształtowanie popytu na urządzenia i wyroby o sprawdzonej wysokiej jakości, posiadające wymaganą legalizację;
- reprezentowanie członków Forum wobec organów ustawodawczych i wykonawczych, m.in. w zakresie legalizacji urządzeń i certyfikacji personalnej;
- wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
- wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego, związanego m.in. z obsługą i serwisowaniem nowoczesnego sprzętu chłodniczego;
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
- wpływ na organizowanie prestiżowej imprezy targowej branży chłodniczej;
- współpraca z organizacjami innych krajów o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi związanymi z chłodnictwem;
- prowadzenie mediacji w sporach z klientami z branży chłodniczej pod względem prawnym i technicznym;
- rzeczoznawstwo na rzecz członków organizacji;
- prowadzenie arbitrażu branżowego;
- utworzenie systemu wymiany informacji handlowo-technicznej pomiędzy członkami organizacji;
- egzekwowanie branżowego kodeksu etycznego m.in. poprzez działanie Sądu Dyscyplinarnego.

Kto może zostać członkiem Forum?
Członkiem "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców może zostać pracodawca (tj. osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna), który prowadzi działalność gospodarczą w branży chłodniczej i który zobowiąże się do działania na rzecz celów Związku oraz do przestrzegania statutu Forum. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Związku składa pisemną deklarację do Zarządu, popartą przez dwóch członków Związku. O przyjęciu w poczet Związku decyduje Zarząd w formie uchwały.

Podmioty zainteresowane działalnością KFCh, a w szczególności przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do Forum, proszone są o kontakt z Biurem Forum pod nr telefonu komórkowego 0600 281 279, lub pod adres podany poniżej. Prześlemy Państwu statut Forum, wzór deklaracji woli przystąpienia do Związku oraz udzielimy innych ważnych informacji.
Służymy naszym członkom bieżącymi informacjami o przepisach prawnych i o projektach aktów legislacyjnych dotyczących branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Dbamy o kwalifikacje zawodowe - ustanowiliśmy nowy standard w ramach "modułowego systemu szkoleń®" realizowanego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa w powołanych przez nas regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji.
Zapewniamy też wymierne korzyści finansowe. Członkowie KFCh korzystają ze znacznych upustów w opłatach za szkolenia, a także za dostęp on-line do raportów profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, opracowywanych na podstawie współtworzonej przez nas bazy danych firm sektora chłodniczego i ich klientów. To nie wszystko. Sukcesy Forum mogą być też Twoim udziałem. Przyłącz się do nas.

Lista członków KFCh
(stan na wrzesień 2005r.)

1. CIZ Sp. z o.o. Bełk
2. Biaterm s.c. K.Falkowski, S.Kulesza Białystok
3. Cool-Bem K.Bem Bielsko-Biała
4. Gomix Sp. z o.o. Bielsko-Biała
5. Dresdner Kühlanlagenbau Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz
6. ZUCh J.Hapka Bydgoszcz
7. ADG Sp. z o.o. Chorzów
8. Śląskie Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji P.Chlebowski Chorzów
9. Cool - J.Grabowski Chotomów
10. FACH SA Cieszyn
11. Royal-Star K.Pawełek Dębica
12. Uniterm Jankowski i Tuszyński s.j. Ełk
13. Masta Sp. z o.o. Gdańsk
14. Metrob Sp. z o.o. Gdańsk
15. Prorem-Agro Sp. z o.o. Gdańsk
16. Elektronika SA Gdynia
17. Grasso Sp. z o.o. Gdynia
18. Hans Güntner GmbH Oddział w Polsce Gdynia
19. Sadowski Sp. z o.o. Gdynia
20. TP Tempcold Sp. z o.o. Gdynia
21. Danfoss Sp. z o.o. Grodzisk Maz.
22. Avicold s.j. Hażlach
23. Rychlik P.K.M.J. Hażlach
24. Rucka M.Hażlach
25. Inochłod-Serwis Sp. z o.o. Janikowo
26. Geoclima Sp. z o.o. Kiełpin
27. Kliweko BTH Sp. z o.o. Kraków
28. Iglotech L.Bystrzycki, R.Ostrowski s.j. Kwidzyn
29. Arkton Sp. z o.o. Leszno
30. Artex H. i B. Lipińscy Lublin
31. Klima Sp. z o.o. Łomianki
32. Alfa Laval Polska Sp. z o.o. Łódź
33. Frigor M.Szynkowski Łódź
34. Urządzenia Chłodnicze i Gastronomiczne P.Kaleta Łódź
35. Beta Sp. z o.o. Olsztyn
36. Centrum Zaopatrzenia Chłodnictwa s.j. M. i P. Dworscy Osielsko
37. Trepka-Chłodnictwo i Klimatyzacja W.Nekanda-Trepka Osielsko
38. Termo Schiessl Sp. z o.o. Piaseczno k/Warszawy
39. Sezup Clima Sp. z o.o. Piła
40. Ampol Serwis Sp. z o.o. Poznań
41. Grobelny - Technika Chłodnicza Poznań
42. Klima-Nord Sp. z o.o. Poznań
43. Systherm Serwis D.Gazińska s.j. Poznań
44. SAR Klimasystem Serwis A.Różycki Pruszków
45. Spomasz s.c. W.Musiał, M.Janek, M.Kowalska Radom
46. Chłodnictwo-Grabowski Rakoniewice
47. Beijer Ref Polska Sp. z o.o. Raszyn k/Warszawy
48. INN Sp. z o.o. Ruda Śląska
49. Technoszron s.j. Andrzejewski, Cherek Skierniewice
50. Marspol Sp. z o.o. Szczecin
51. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Chłodniczych Sp. z o.o. Tarczyn
52. Anmark M.Czarnacki Warszawa
53. Arlow Klimatechnik Sp. z o.o. Warszawa
54. ASC Sp. z o.o. Warszawa
55. Coolex s.j. Libner, Brzostowski Warszawa
56. Emerson Electric Poland Sp. z o.o. Warszawa
57. Igloserwis Plus s.c. Ł.Izdebski, K.Sobota Warszawa
58. LG Electronics Polska Sp. z o.o. Warszawa
59. Linde Polska UiSCh Sp. z o.o. Warszawa
60. Montostal Sp. z o.o. Warszawa
61. Popularna W. Popławski Warszawa
62. SCM Frigo Polska Sp. z o.o. Warszawa
63. Technoblock Polska Sp. z o.o. Warszawa
64. Thomsen Tempcold Sp. z o.o. Warszawa
65. York International ChiK Sp. z o.o. Warszawa
66. Area Traders Sp. z o.o. Wrocław
67. Mostostal Wrocław SA Wrocław
68. Pol-Stowest Sp. z o.o. Wrocław

KFCH jest także wydawcą INFORUM. Inforum to kurier informacyjny adresowany do członków Krajowego Forum Chłodnictwa.

Szanowni Państwo,

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać kolejne edycje naszego kuriera informacyjnego, jeśli macie pełne przekonanie, że prowadzicie rzetelną firmę działającą w branży chłodnictwa i/lub klimatyzacji i zależy Wam na współudziale w rozwoju naszej branży, to zapraszamy do Forum! O nieskomplikowanej procedurze przystąpienia do Krajowego Forum Chłodnictwa można dowiedzieć się pod następującym linkiem: http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/index.php?id=9&l=pl

Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku,
Michał Dobrzyński
Krajowe Forum Chłodnictwa
tel.: +48-660-539-826, faks: +48-22-201-21-23, e-mail: biuro@kfch.pl
www.kfch.pl, www.proclimate.pl, www.realskillseurope.eu
Źródło: ''