Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą właścicieli i pracowników firm serwisowych i instalacyjnych branży chłodnictwo i klimatyzacja oraz zawodów pokrewnych.


Informujemy, że powstała grupa założycielska nowego ogólnopolskiego stowarzyszenia serwisantów i instalatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pod nazwą Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji. W najbliższych dniach do Sądu Rejestrowego złożone zostaną dokumenty rejestracyjne Stowarzyszenia.
Organizacja ta ma zajmować się szeroko pojętymi interesami małych i średnich firm serwisowych w tym organizowaniem współpracy z producentami, importerami i dystrybutorami produktów i części, organizacją szkoleń itp.
Powstające Stowarzyszenie nie będzie organizacją skupiającą jedynie firmy. Do swojego grona zaprasza osoby fizyczne związane z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną. Założycielom szczególnie zależy na właścicielach i pracownikach małych i średnich firm serwisowych.
Stowarzyszenie wypełni istniejącą lukę wśród branżowych organizacji skupiających głównie dużych producentów, importerów i dystrybutorów. Podstawowym celem KCICHiK jest współpraca z wszystkimi istniejącymi organizacjami naszego sektora na zdrowych partnerskich zasadach.
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji będzie stowarzyszeniem w pełni niezależnym posiadającym osobowość prawną oraz wpisanym do listy przedsiębiorstw. Zamierza czynnie włączyć się do dyskusji na temat zmian w prawie ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych, szkoleń, certyfikacji i problemów związanych z odzyskiem czynników chłodniczych.
Wkrótce na wentylacja.com.pl opublikujemy statut Stowarzyszenia.
Kontakt do Stowarzyszenia:
e-mail centrum.klima@poczta.fm
tel. kom. 606 878 124
tel./fax 094374 18 53
Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecinek