Fabryka Kotłów "FAKO" S.A. przez 56 lat działalności w branży urządzeń grzewczych wyprodukowała ponad 100.000 kotłów na rynek polski i zagraniczny. Dzięki dużemu zaangażowaniu w prace badawczo-rozwojowe, stała się firmą oferującą klientom ponad 240 typowielkości kotłów. Nowa generacja urządzeń grzewczych "FAKO" przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Kotły Fabryki Kotłów FAKO uzyskały nominację do konkursu Laur Klienta. Bardzo istotne jest, że wyróżnienie przyznali sami klienci, co świadczy o rozpoznawalności marki. W ofercie FAKO można znaleźć szeroki asortyment kotłów opalanych różnymi rodzajami paliw w branży - kotły gazowe, olejowe, węglowe oraz na biomasę. Firma buduje także w pełni wyposażone i przygotowane do pracy u klienta kotłownie z kotłami parowymi i wodnymi. Potwierdzeniem wysokiej jakości urządzeń jest wdrożony w 1999 r. system ISO 9001. Ponadto, kotły wodne i parowe oraz kotłownie kontenerowe kilkakrotnie uzyskały Medal Europejski. FAKO wytwarza kotły o mocach powyżej 100 kW, dlatego głównym ich odbiorcą są klienci instytucjonalni z całej Polski - spółdzielnie, zakłady przetwórcze, piekarnie, ogrodnicy itd. Pośrednikiem w dostarczaniu produktów najczęściej są firmy i instalacyjne i projektowe. Jednym z priorytetów firmy "FAKO" jest dbałość stan środowiska naturalnego. Program rozwoju firmy i jej produktów uwzględnia szereg działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. Istotnym czynnikiem jest przyjęcie nowych standardów jakościowych dla wdrażania konstrukcji kotłów, w tym dla kotłów typu RP i RW. W kotłach tych obniżono wartości emisji szkodliwych gazów tj. tlenków azotu (NOx) oraz tlenku węgla (CO). Wyniki przeprowadzonych pomiarów emisji spalin potwierdziły niski poziom emisji tych gazów. Uzyskane wskaźniki emisji są niższe od dopuszczalnych określonych w polskich normach. Źródło: na podstawie materiałów www.pg.info.pl