Data rozpoczęcia
2013-06-19
Data zakończenia
2013-06-20
Miejsce
Wrocław

Zakres:

Kotły MCR II, MCA z Diematic System, GTU C 120, AGC, EGC, MCA PRO 45-115, C 230, C310/610


Program:

Dzień pierwszy

12.00-12.30
Sekretariat - zgłoszenie obecności


12.30-13.00
Przerwa na obiad


13.00-14.00
Omówienie strony internetowej De Dietrich. Podstawy teoretyczne techniki kondensacyjnej


14.15-15.00
Omówienie typoszeregu kotłów Elidens 15/25 i MCA


15.15-16.30
Zajęcia praktyczne: uruchomienia i regulacja Elidens, MCA z ich automatyką


16.30
Powrót do hotelu - kolacjaDzień drugi

8.30-9.45
Omówienie typoszeregu kotłów Ecodens/Solneo z zajęciami praktycznymi: uruchomienie i możliwości automatyki


10.00-12.30
Prezentacja typoszeregu kotłów MCR wraz zajęciami praktycznymi


12.30-13.00
Przerwa na obiad


13.00
Kotły MCA PRO 45 -90 - 115: omówienie budowy i działania i regulacji
Zajęcia praktyczne przy kotle MCA 45


15.30-15.45
Kaskady MCA PRO 45-115 oraz funkcje sterownika iniControl


15.45-16.30
Omówienie budowy i działania kotłów C 230


16.30
Powrót do hotelu


17.00
Uroczysta kolacjaDzień trzeci

8.30-9.30
System Diematic M3 i kaskady w kotłach C 230


9.45-10.30
Omówienie budowy i działania kotłów C 310/610


10.45-11.30
Zajęcia praktyczne przy kotle C 230


11.45-12.30
Kondensacyjny kocioł olejowy GTU C 120


12.30-13.00
Przerwa na obiad


13.00-14:00
Kondensacyjny kocioł olejowy GTU C120
Wręczenie Zaświadczeń, pożegnanie i powrót uczestników do domów


Prowadzący szkolenie: Andrzej Grasza
Cena: 123,00 zł


Organizator: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Źródło: ''