Przedsiębiorca Bosch Thermotechnik GmbH poinformował Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że kotły gazowe marki Buderus, serii Logano plus, model GB312, średniej mocy, mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

Przedsiębiorca poinformował o wadzie polegającej na opóźnionym zapłonie, co może prowadzić do uszkodzenia systemu odprowadzenia spalin , a to w wyjątkowych przypadkach mogłoby skutkować nawet zatruciem tlenkiem węgla. Do tej pory odnotowano w Europie 14 przypadków wystąpienia wady, jednak żaden z nich nie zakończył się zatruciem.

Na rynek Polski trafiło 11 sztuk z wyżej wymienionych kotłów.

Akcji naprawczej podlegają stojące kotły gazowe Buderus, serii Logano plus, model GB312, wyprodukowane w Niemczech, o następujących oznaczeniach i parametrach:

7747005629 GB312 -160KW G20,
7747005633 GB312 -160KW G25,
7747005630 GB312 - 200KW G20,
7747005634 GB312 -200KW G25,
7747005631 GB312 -240KW G20,
7747005635 GB312 -240KW G25,
7747005632 GB312 -280KW G20,
7747005636 GB312 -280KW G25.

Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. zobowiązał się do przezbrojenia na koszt producenta wszystkich jedenastu kotłów do końca roku 2008.
Informacje na temat kotłów, również zakupionych w innych krajach u przedsiębiorcy odpowiedzialnego za produkt w Polsce: Buderus Technika Grzewcza Sp. z o. o. ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. + 61 816 71 01, fax + 61 816 71 45, email: sekretariat@buderus.pl oraz na stronie www.buderus.pl