Decydując się na remont połączony z termomodernizacją budynku, jego właściciel wcale nie musi pokrywać kosztów całego przedsięwzięcia. W tej sytuacji można liczyć na pomoc finansową Banku Gospodarstwa Krajowego.

W pierwszym tygodniu listopada Senat poparł ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która ma zastapić ustawę z 18 grudnia 1998 roku. Jej założeniem jest umożliwienie osobom chcącym zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne uzyskanie pomocy finansowej z Funduszu Termomodernizacji stworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak zwana premia termomodernizacyjna wynosi 25 proc. zaciągniętego kredytu i przyznawana jest po zakończeniu remontu lub modernizacji obiektu. Fundusz przekazuje ją bezpośrednio do banku, w którym kredyt został zaciągnięty.Premia przysługuje właścicielom oraz zarządcom budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także budynków zbiorowego zamieszkania (np. dom opieki społecznej, dom studencki, dom dla bezdomnych, a nawet klasztory i plebanie). Nowa ustawa przewiduje również możliwość uzyskania premii remontowej na remont niektórych budynków wielorodzinnych.

- Zanim jednak złożymy wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej musimy pamiętać o przygotowaniu audytu energetycznego, na podstawie którego podejmiemy działania – wyjaśnia Ewa Kosmala, dyrektor ds. technicznych Knauf Insulation – producenta izolacji. BGK uzna tylko takie wnioski, w których udowodni się, że podjęte prace przyczynią się do określonego zwiększenia energooszczędności danego budynku.

Wniosek o przyznanie premii należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym w wybranym banku. Co ważne, musi on mieć podpisane porozumienie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O pomoc z Funduszu Termomodernizacji nie mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na realizację przedsięwzięcia w całości z własnej kieszeni.