Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu swobodnie programowalnych sterowników SPS i opracowaniu specjalnego systemu sterowania wytwornic pary, firmie LOOS INTERNATIONAL udało się rozszerzyć zakres ich zastosowań. Ułatwienia w użytkowaniu wytwornic zaowocują zaś większymi korzyściami dla użytkownika.

Szybkie wytwornice pary "Dampffix" już od końca lat pięćdziesiątych należą do palety kotłów parowych LOOS INTERNATIONAL. Najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w wytwornicach Loos powodują, że charakteryzują się one większą elastycznością w zakresie możliwości poboru pary, oraz co ważniejsze szybką gotowością do wytwarzania pary, ale także niewielkim zapotrzebowaniem miejsca i niskimi stratami postojowymi. Dla zapotrzebowania pary do wydajności 2 t/h szybka wytwornica pary LOOS, ze względu na swoje doskonałe cechy eksploatacyjne i dynamikę pracy jest najlepszym wyborem dla wielu zastosowań. 1. Punkt wyjścia Trwałość i ekonomiczna praca wytwornicy pary wyposażonej w konwencjonalne wyposażenie i osprzęt uzależniona jest od właściwej obsługi, jakości wody zasilającej, oraz w dużej mierze także od sposobu eksploatacji i konserwacji. Niewłaściwa eksploatacja i błędy spowodowane poprzez niewłaściwą ręczną obsługę i konserwację często prowadzą do obniżenia temperatury w części spalinowej, aż do temperatury punktu rosy i w efekcie do korozji w czasie postoju wytwornicy. Prowadzi to do drastycznego skrócenia żywotności wytwornic pary. Ręczne uruchamianie, wyłączanie i sterowanie pracą wytwornicy jest czasochłonne i prowadzi często do niezamierzonych błędów w obsłudze, których skutkiem są zwykle szkody i kosztowne naprawy uszkodzeń. 2. Rezultat Stworzona i rozwinięta przez LOOS INTERNATIONAL automatyka ABA-DF zastępuje ręczną obsługę wytwornic, wykluczając popełnianie błędów. Dzięki wykorzystaniu swobodnie programowalnych sterowników SPS inteligentne sterowanie steruje całą grupą zaworów. Czujniki temperatury i ciśnienia, w które wyposażony jest system, rejestrują poszczególne stany pracy i parametry, co pozwala układowi automatyki wysłać odpowiednie impulsy sterujące w odpowiednim momencie i w odpowiednie miejsce gwarantując właściwą, optymalną prace wytwornicy pary. Automatyka ABA-DF, w którą wyposażona jest wytwornica koresponduje i dopasowuje w sposób ciągły i pewny wszystkie parametry instalacji związanych z wytwornicą jak i parametry wytwornicy w celu optymalizacji ilości wytwarzanej pary. Start do automatycznej pracy, dowolnego wyłączenia lub włączenia w ciągu pracy może być wywołane dowolnym impulsem elektrycznym. Jedynie pierwsze włączenie wytwornicy musimy dokonać ręcznie. Funkcje bezpieczeństwa automatyki w fazie pracy i postoju zapobiegają niewłaściwej, szkodliwej eksploatacji, przedłużają trwałość i żywotność wytwornicy. Przy wyłączaniu lub zatrzymaniu wytwornicy automatyka ABA-DF zapobiega przekroczeniu maksymalnego ciśnienia w wężownicy i tym samym zbędnemu otwarciu zaworu bezpieczeństwa. W czasie postoju lub zatrzymania utrzymywane jest niewielkie nadciśnienie, tylko tak duże aby zapobiec korozji w wężownicy. Przy rozruchu po dowolnie długim czasie postoju automatyka tylko w razie potrzeby włącza płukanie wężownicy lub podgrzewanie wody zasilającej. Po uzyskaniu żądanej temperatury wody zasilającej i odpowiednich parametrów pary, rozpoczyna się faza wytwarzania pary dla celów technologicznych.

Schemat 1. Wytwornica pary ABA-DF - Sekwencje rozruchu po zatrzymaniu lub postoju sterowane przez automatykę SPSSchemat 2. Wytwornica pary ABA-DF - Sekwencja rozruchu sterowana przez automatykę SPS
3. Korzyści płynące z zastosowania automatyki ABA-DF: - łatwy i szybki montaż dzięki konstrukcji modułowej,
- zysk 100-200 godzin pracy dzięki automatyce. Załączaniu i wyłączaniu.
- oszczędność 1500 do 3000 Euro, w zależności od kosztów robocizny i częstotliwości płukań
- większa trwałość wężownicy grzejnej poprzez: - funkcję zabezpieczającą przed pracą przy zbyt niskiej temperaturze wody zasilającej co zapobiega korozji spowodowanej roszeniem spalin
- zmniejszenie zużycia dozowanych środków korygujących wodę zasilającą
- funkcje zabezpieczające w fazie postoju zapobiegające powstawaniu próżni, wtargnięciu tlenu, powstaniu korozji tlenowej i przestojowej
- zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki optymalizacji i ograniczeniu czasu pukania
- łatwa instalacja automatyki w już pracujących wytwornicach
4. Podsumowanie Ta automatyka, ten nowy produkt firmy LOOS INTERNATIONAL amortyzuje się już w ciągu 1-2 lat dzięki samej redukcji kosztów wynikającej z ręcznej obsługi i ręcznego sterowania wytwornicy. Zwiększenie trwałości wytwornicy i zmniejszenie zużycia wody oraz energii to dodatkowe, finansowe korzyści odnoszone przez użytkownika. Zastosowanie automatyki ABA-DF opłaca się w każdej nowej, jak i starej wytwornicy pary. Autorzy: inż. Hardy Ernst, LOOS INTERNATIONAL inż. Bernhard Morawietz, LOOS INTERNATIONAL Żródło: LOOS CENTRUM Sp. z o.o.