Korzyści, jakie Polska odniesie z wprowadzenia w życie unijnych norm ochrony środowiska, do 2020 r. mogą wynieść nawet 208,2 mld euro, w najgorszym przypadku będzie to jedynie 41 mld euro.

Najwięcej korzyści przyniesie dostosowanie emisji szkodliwych substancji do norm UE - prawie połowa oszczędności (2,6-15,4 mld euro rocznie). Dotyczy to zarówno zdrowia ludzi, jak i np. stanu budynków, które dzięki mniej intensywnemu działaniu związków siarki będą wolniej niszczały.
Od 10 do 25% korzysci, jakie odniesie Polska, będzie jednak wynikać z przyjęcia unijnych norm przez naszych sąsiadów. Dużym trucicielem południowej części Polski są Czechy.
Unia, która jest gotowa sfinansować ok. 1/3 kosztów dostosowań do norm ochrony środowiska w Polsce, zyska na tym 4,1-24 mld euro rocznie.