Współcześnie produkowane urządzenia grzewczo-chłodzące umożliwiają architektom w sposób nieograniczony kształtować przestrzeń, w której przebywają ludzie. Jednym z nich jest doskonale przyjętych na rynku konwektor podłogowy, który poprzez swoją budowę umożliwia wydajną pracę, a dzięki bardzo wielu ciekawym wykończeniom powierzchni, podłogowych kratek maskujących, dopasowanie do każdego wnętrza.


Konwektory podłogowe, głównie
stosowane są do ogrzewania pomieszczeń
handlowych (np. salony
samochodowe), biurowych (np. sale
konferencyjne) oraz domów i mieszkań
(np. ogrody zimowe). Mogą być
instalowane jako podstawowe urządzenia
grzewcze lub jako wspomagające
tradycyjne systemy ogrzewania,
np. podłogowego, kaloryferów, konwektorów
ściennych. W ostatnim
czasie w ofercie producentów pojawiły
się również:
- konwektory z wymuszonym przez
wentylator obiegiem powietrza
przeznaczone do pomieszczeń,
które wymagają
wyższych mocy grzewczych
i szybszego nagrzewania,
- konwektory służące do
chłodzenia pomieszczeń w okresie
letnim,
- konwektory dwufunkcyjne grzewczo-
chłodzące,
- konwektory o specjalnych zastosowaniach,
np. basenowe, odporne na
zalanie i działanie chloru.

Konwektor podłogowy typ TK firmy IMP Klima
Funkcje
Zależnie od potrzeb konwektory
podłogowe stosowane są do ogrzewania,
zapewniając równomierną
cyrkulację ciepłego powietrza w pomieszczeniu
i tym samym jednakowe
rozłożenie temperatur, zapobiegają
kondensacji wody na dużych
powierzchniach okiennych, zapobiegają
wdzieraniu się chłodnego
powietrza do pomieszczeń przez
okna lub drzwi oraz umożliwiają wychłodzenie
pomieszczeń.
Budowa
Konwektory podłogowe składają
się wymiennika ciepła wykonanego
z miedzianych przewodów, na które
zostały nawleczone aluminiowe żaluzje,
obudowy wykonanej z blachy
ocynkowanej, która dodatkowo może być fabrycznie izolowana oraz wyposażona w nóżki umożliwiające wypoziomowanie
urządzenia oraz pod-
łogowych kratek
maskujących
wzdłużnych lub rolowanych,
o profilu prostym,
jednostronnie oraz dwustronnie
nachylonym, umożliwiającym na
ukierunkowanie przepływu powietrza
wg potrzeb. Kratki mogą być
wykonane z aluminium, oksydowane
w różnych kolorach (np. złoty,
czarny, miedziany) oraz z drewna
(np. dąb, jesion, orzech, mahoń).
Dodatkowo konwektory z wymuszoną
konwekcją wyposażone są w bardzo
ciche wentylatory promieniowe,
a konwektory chłodzące w tacę ociekową
i zbiornik na kondensat. Wyposażenie regulacyjne stanowią zawory
przyłączeniowe z termostatem
po stronie wodnej, regulatory wydajności
obrotowej wentylatorów oraz
termostat pokojowy z regulacją temperatury.
Zasada działania
Działanie konwektorów podłogowych
opiera się na zasadzie naturalnego
lub wymuszonego obiegu powietrza.
Ciepła woda pochodząca z
centralnego ogrzewania, przepływając
przez wymiennik, ogrzewa powietrze
zasysane przez konwektor
tuż przy podłodze i wywiewa w pobliżu okien lub ścian. W urządzeniach
z naturalną konwekcją ciepłe
powietrze unosi się samoczynnie ze
względu na wyższą temperaturę niż
ta, która panuje w okolicach podłogi.
W urządzeniach z wymuszoną
konwekcją przepływ powietrza odbywa
się poprzez zastosowanie
wentylatorów oraz na drodze indukcji
powietrza z pomieszczenia. Wymuszony
przez wentylator obieg powietrza
zapewnia szybsze nagrzewanie
się pomieszczenia oraz lepszy
rozkład temperatury. Ciepłe powietrze
nawiewane na powierzchnie
okienne
zapobiega osadzaniu
się na nich skroplin i
pary wodnej, natomiast
powietrze nawiewane
w okolicach drzwi
uniemożliwia wdzieranie się
zimnego powietrza do wnętrza.
Efektywność działania konwektorów
zależy od prawidłowego ich
wbudowania w jak najbliższej odległości
od przeszklonych
powierzchni
zewnętrznych.
Konwektory podłogowe
z wymuszoną konwekcją w
funkcji chłodzenia zasysają
ogrzane powietrze z okolic
okien i samonagrzewających
się ścian, schładzają je na wymienniku
ciepła i wywiewają do pomieszczenia.
W procesie schładzania następuje
zjawisko skraplania cząsteczek wody
z powietrza i jego osuszanie.
Parametry techniczne
Standardowo konwektory podłogowe
przeznaczone są do dwururowych
systemów grzewczych o maksymalnej
temperaturze 110°C i
maksymalnym ciśnieniu roboczym
1 MPa. Moc grzewcza pojedynczego
urządzenia dochodzi do 5 kW, a moc
chłodnicza do 2 kW.
Napięcie robocze wentylatora to
230 V lub 12 V w przypadku urządzeń
przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych
i basenów. Hałas urządzenia
przy normalnej pracy do 30 dB. Część
producentów wraz z urządzeniami
udostępniają również programy komputerowe,
ułatwiające, na podstawie
zadanych parametrów pracy, bezproblemowy
dobór urządzeń.
Podsumowanie
Opisane powyżej cechy charakterystyczne
konwektorów podłogowych
oraz ich niepodważalne zalety,
wykorzystywane przy kształtowaniu
otaczającej nas architektury, pozwalają
mieć nadzieję, że wraz z ich
upowszechnianiem na rynku, na
stałe wpiszą się do oferty skierowanej
dla odbiorców indywidualnych
chcących polepszyć sobie komfort
cieplny, pomieszczeń w których
przebywają, pracując lub wypoczywając.
Autor: Czcibor Karcz
Źródło: