Wentylatory promieniowe typu WP-22,4 przeznaczone są do przetłaczania czynnika obojętnego w systemach wentylacyjnych i liniach technologicznych, gdzie wymagane jest duże ciśnienie przy stosunkowo małej wydajności.

Konwektor: Wentylator promieniowy WP-22,4

Wentylator promieniowy typu WP-22,4 z napędem bezpośrednim zaleca się do stosowania w budownictwie, rolnictwie oraz przemyśle. Służy do przetłaczania czynnika obojętnego w systemach wentylacyjnych i liniach technologicznych gdzie wymagane jest duże ciśnienie Δpc przy stosunkowo małej wydajności Qv. Przystosowane są do przetłaczania czynnika o temperaturze do 40ºC z zawartością pyłu nie większą niż 0,3g/m³ oraz bez składników przyspieszających korozję, żrących i wybuchowych. W celu zwiększenia liczby charakterystyk Δpc=f(Qv) w polu pracy wentylatora stosuje się trzy różne szerokości wirnika: 0,75; 1,0; 1,25. Wentylator może pracować zabudowany instalacją na wlocie i wylocie bądź tylko na wlocie lub wylocie.

Dane techniczne WP-22,4:
Dane techniczne WP-22,4
Wymiary

Charakterystyki wentylatora typ WP-22,4
Charakterystyki wentylatora WP-22,4
Źródło: Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o.