Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. została nagrodzona Medalem Europejskim XXIV Edycji za wprowadzenie wentylatorów promieniowych typu WPMs.

KONWEKTOR odznaczony Medalem Europejskim!
Medal Europejski