Samodzielne, programowalne (w języku Plain English , mikroprocesorowe kontrolery do bezpośredniego sterowania cyfrowego (DDC) takimi urządzeniami jak: agregarty chłodnicze, wieże chłodnicze, centrale klimatyzacyjne, rekuperatory obwodowe, kotły, obwody oświetlenia, itd.

Kontrolery systemowe standardowo wyposażone są w:
• Uniwersalne wejścia/wyjścia
• Przekaźniki przełączne
• Sterowanie ręczne
• Port rozszerzeń
• Port serwisowy
• Opcjonalna klawiatura
• Komunikacja peer-to-peer
Kontrolery Infinity:


SCX 920 - kontroler systemowy
Kontroler SCX920 jest przeznaczony do bezpośredniego sterowania agregatów chłodniczych, chłodni wentylatorowych, kotłów, central klimatyzacyjnych, oświetlenia, itd. Do każdego SCX920 można przyłączyć do 16 obwodów wejściowych. SCX920 posiada jednocześnie 8 wyjść uniwersalnych, których konstrukcja zezwala na ręczne sterowanie. Dodatkowo można programowo skonfigurować dwa przekaźniki wyjściowe w jedno wyjście trójstanowe dla dwukierunkowego sterowania silnikami i serwomotorami. SCX920 wyposażony jest w port rozszerzenia wejść/wyjść umożliwiający podłączenie dodatkowych, niedrogich modułów we/wy. Opcjonalny ekran z klawiaturą umożliwia lokalny podgląd parametrów oraz zmianę nastaw.


LCX 800, LCX 800i - kontrolery wykonawcze
Kontroler LCX800 umożliwia uniwersalne sterowanie oraz monitoring central wentylacyjnych, pomp cieplnych i klimakonwektorów (fan-coils). Posiada on 8 wejść uniwersalnych, z których każde może być skonfigurowane jako cyfrowe, licznikowe, napięciowe lub parametryczne. LCX800 posiada także 8 wyjść cyfrowych umożliwiających załączanie / wyłączanie lub sterowanie za pomocą modulacji szerokości impulsu wentylatorami, sprzętem grzewczo - chłodzącym oraz podgrzewaczy wody. LCX800i jest wersją LCX800 wyposażoną jedynie w układy wejść - posiada 8 wejść uniwersalnych i nie ma wyjść przekaźnikowych.


LCX 810 - kontroler wykonawczy
LCX810 posiada wszystkie możliwości LCX800 oraz dodatkowo port rozszerzenia we/wy, wbudowaną opcję ręcznego sterowania oraz opcjonalny wyświetlacz z klawiaturą dla lokalnego przetwarzania informacji.
(Materiał i zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.andovercontrols.com.pl)