ENERGY2 firmy Carel jest systemem kontroli zużycia energii. Podłączony do źródła pozwala na monitorowanie oraz kontrolę zużycia energii elektrycznej.System ENERGY2 pozwala na uzyskanie
znacznych oszczędności w postaci mniejszej
konsumpcji energii. Zapewnia kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej tak, aby nie nastąpiło przekroczenie zadeklarowanej wartości w umowie z dostawcą. Przekroczenie zadeklarowanej wartości zużycia energii często wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. O tym, które urządzenia będą wyłączane jako pierwsze decyduje użytkownik, poprzez odpowiednie nastawy ENERGY2.
ENERGY2 jest kompatybilny z systemem PlantVisor. W połączeniu z tym systemem
pozwala na wizualizację stanów poszczególnych urządzeń jak również na
generowanie wykresów obrazujących zmiany poboru prądu w czasie, w
poszczególnych grupach urządzeń jak również całości instalacji.
Szczegóły na stronie www.carel.com (ang)


Firma CAREL oferuje standardowe i programowalne sterowniki dla chłodnictwa i klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i wilgotności.
Firma CAREL powstała w 1973 r. rozpoczynając produkcję nawilżaczy i szaf sterujących dla klimatyzacji pomieszczeń komputerowych. Wówczas też rozpoczęto w Europie pierwszą seryjną produkcję elektronicznych sterowników montowanych w szafach klimatyzacyjnych. Cała produkcja Carel wykonywana jest zgodnie z normami ISO 9001 oraz dyrektywami EC.