ENERGY2 firmy Carel jest systemem kontroli zużycia energii. Podłączony do źródła pozwala na monitorowanie oraz kontrolę zużycia energii elektrycznej.

System ENERGY2 pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w postaci mniejszej konsumpcji energii. Zapewnia kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej tak, aby nie nastąpiło przekroczenie zadeklarowanej wartości w umowie z dostawcą. Przekroczenie zadeklarowanej wartości zużycia energii często wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. O tym, które urządzenia będą wyłączane jako pierwsze decyduje użytkownik, poprzez odpowiednie nastawy ENERGY2. ENERGY2 jest kompatybilny z systemem PlantVisor. W połączeniu z tym systemem pozwala na wizualizację stanów poszczególnych urządzeń jak również na generowanie wykresów obrazujących zmiany poboru prądu w czasie, w poszczególnych grupach urządzeń jak również całości instalacji. Szczegóły na stronie www.carel.com (ang) Firma CAREL oferuje standardowe i programowalne sterowniki dla chłodnictwa i klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i wilgotności. Firma CAREL powstała w 1973 r. rozpoczynając produkcję nawilżaczy i szaf sterujących dla klimatyzacji pomieszczeń komputerowych. Wówczas też rozpoczęto w Europie pierwszą seryjną produkcję elektronicznych sterowników montowanych w szafach klimatyzacyjnych. Cała produkcja Carel wykonywana jest zgodnie z normami ISO 9001 oraz dyrektywami EC. opracowanie: www.wentylacja.com.pl