I Konkurs w ramach systemu zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Konkurs: System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach

I konkursu programu priorytetowego p.n.:
System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej


Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 22 45 90 955 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl