Organizatorzy konkursu, zdając sobie sprawę, że został on ogłoszony dosyć późno, zdecydowali się na zmianę daty wpływania zgłoszeń. Prace dyplomowe można składać do poniedziałku 16 sierpnia 2004 r. włącznie.

Tym samym, w niekorzystnym dla akcji okresie wakacyjno-urlopowym, więcej dyplomantów ma możliwość przedstawienia swych prac do Pierwszego Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Organizatorzy zapowiadają, że kolejne edycje konkursu będą ogłaszane odpowiednio wcześniej, a także mają nadzieję na cykliczny branżowy konkurs prac dyplomowych.
Poniżej zamieszczamy wyciąg z regulaminu konkursu - pkt. 5.

5. Nagrody i wyróżnienia

• Przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych:
– Nagroda I stopnia (nagroda główna) - 5.000 zł,
– Nagroda II stopnia z dziedziny techniki chłodniczej - 3.000 zł,
– Nagroda II stopnia z dziedziny klimatyzacji - 3.000 zł.
• Wyróżnienia przyznane przez sponsorów Konkursu pozyskanych spośród firm działających w obszarze techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i im pokrewnych, a będą to:
– indywidualne nagrody rzeczowe,
– roczna prenumerata czasopism branżowych,
– 1–2 miesięczna praktyka zawodowa w wiodących firmach branży.
• Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone ich zdobywcom podczas uroczystego spotkania w czasie I FORUM CHŁODNICTWA na targach POLAGRA FOOD 2004 w Poznaniu;
• Uhonorowanie Promotorów wyróżnionych prac dyplomowych specjalnym dyplomem.
• Uhonorowanie wszystkich uczestników Konkursu specjalnym dyplomem.
• Przesłanie informacji o laureatach Konkursu i promotorach ich prac do władz uczelni, w których zostały one przygotowane i obronione.
• Popularyzacja wyników Konkursu w prasie branżowej oraz na stronach internetowych organizatorów imprezy i portalu www.wentylacja.com.pl.
• Stworzenie możliwości prezentacji i publikowania najważniejszych wyników nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomowych w czasopismach specjalistycznych i na seminariach problemowych.
• Przekazanie informacji o laureatach i uczestnikach Konkursu do firm działających w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, będących członkami KFCh.
Szczegóły: I Krajowy Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła