Uzupełniliśmy informacje o Pierwszym Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła o wniosek zgłoszeniowy.

Konkurs adresowany jest do dyplomantów krajowych uczelni technicznych, w których prowadzone
jest kształcenie w ramach istniejących w nich specjalności w dziedzinie techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz im pokrewnych, m. innymi w zakresie wykorzystania pomp ciepła. Jego uczestnikami mogą być studenci kończący studia magisterskie i inżynierskie w ramach studiów dziennych, jak i studenci studiów inżynierskich zaocznych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich.
Organizatorem Konkursu jest Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców przy współudziale czasopisma „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” oraz Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej „PROZON”.
Wniosek zgłoszeniowy można pobrać w postaci pliku doc (44 KB):

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Zobacz: REGULAMIN I Krajowego Konkursu Prac Dyplomowych