W tym roku zmianie uległy zasady organizacji konkursu o Złoty Medal MTP na targach BUDMA. Celem zmian jest maksymalizacja korzyści, na jakie liczyć mogą laureaci konkursu.

Konkurs o Złoty Medal MTP w nowej odsłonie
Inaczej, niż do tej pory, Sąd Konkursowy dokona oceny zgłoszonych produktów i ogłosi laureatów już na kilka tygodni przed targami. Dzięki temu firmy, które zostaną uhonorowane tym najbardziej prestiżowym wyróżnieniem Międzynarodowych Targów Poznańskich, będą mogły już w okresie przetargowym wykorzystywać tę wiadomość w swojej komunikacji marketingowej.

Promocja nagrodzonych produktów odbędzie się:
• na stronie internetowej targów Budma,
• w materiałach prasowych rozsyłanych przed targami do mediów,
• w ulotce wydawanej zwiedzającym przy wejściu na teren targów.

Uroczysta Gala Nagród, podczas której nastąpi oficjalne wręczenie Złotych Medali, zorganizowana zostanie już pierwszego dnia targów.

Zachęcamy do zgłaszania do konkursu innowacyjnych produktów. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 1 grudnia 2010 r.

Więcej: http://www.budma.pl/pl/informacje_dla_wystawcow/konkurs_o_zloty_medal_mtp/

Złoty Medal MTPZłoty Medal MTP ma uznaną tradycję i renomę, a w powojennej historii Targów Poznańskich przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych. Stanowi cenioną formę promocji produktu i doskonały instrument marketingowy, który firmy bardzo chętnie wykorzystują umieszczając wizerunek graficzny Złotego Medalu na swoich produktach oraz materiałach promocyjnych. Z badań producentów, których produkty zdobyły Złote Medale MTP, wynika, że ich sprzedaż wzrasta o 10-30 proc. Media wiele uwagi poświęcają nagrodzonym produktom, prezentując je na łamach czasopism, w prasie branżowej, a także w programach telewizyjnych, co przyczynia się do ich reklamy.Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.