Ruszyła VIII edycja konkursu organizowanego przez Fundację im. Eberharda Schöcka na postępową pracę dyplomową z zakresu budownictwa. Po raz pierwszy o przyznanie jednej z trzech nagród w wysokości 2,5 tys. euro rywali-zować mogą prace dyplomowe z polskich politechnik.
Konkurs powstał z myślą o studentach, którzy mają nowatorskie pomysły w zakresie budownictwa, a ich praca dyplomowa będzie stanowić wkład w rozwój sektora bu-dowlanego. Mile widziane są opracowania tematyki związanej z innowacyjnymi ma-teriałami, rozwiązaniami konstrukcyjnymi, metodami obliczeniowymi oraz nowymi rozwiązaniami dla problemów technicznych np. w budownictwie żelbetowym, stalo-wym, drewnianym i murowym. Docenione będą także te prace, które pokażą uprosz-czenia, zwiększenie trwałości lub opłacalności budowli.
Prace muszą być napisane w języku niemieckim lub angielskim i przesłane do Fun-dacji Eberharda Schöcka w formie papierowej (w 2 egzemplarzach) i elektronicznej (na 5 płytach CD). Termin ich nadsyłania mija 31 października br.
Konkursem objęte są wszystkie niemieckie uczelnie i niektóre z krajów Europy Środ-kowo-Wschodniej. W tym roku do grupy tej dołączy Polska. O przyznanie nagrody mogą się starać studenci następujących politechnik: białostockiej, częstochowskiej, gdańskiej, śląskiej (w Gliwicach), świętokrzyskiej (w Kielcach), krakowskiej, lubel-skiej, łódzkiej, opolskiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej i wrocławskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2008 r., a wręczenie nagród odbędzie się 11 lutego na targach budowlanych w Ulm w Niemczech.
Fundacja im. Eberharda Schöcka, wspierana przez firmę Schöck Bauteile GmbH, istnieje od 1992 roku. Aktywnie realizuje projekty edukacyjne i badawcze służące rozwojowi branży budowlanej, wspiera młodych przedsiębiorców oraz tworzy labora-toria i dostarcza pomoce naukowe dla studentów. Współpracuje z organizacjami i uczelniami z 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Zgłoszenia prac przyjmuje Kristin Bischoff z Fundacji im. Eberharda Schöcka (adres: Eberhard- Schöck-Stiftung, Vimbucher Str. 2, D-76534 Baden-Baden Steinbach).
Więcej informacji nt. Fundacji oraz relacji z wręczenia nagród studentom z ubiegłych lat można znaleźć na stronie www.eberhard-schoeck-stiftung.de. Pytania i wnioski odnośnie konkursu można także kierować do Biura Prasowego Schöck Bauteile GmbH w Polsce:
Monika Pojawa, Partner of Promotion, tel. 022 858 74 58 w. 28, e-mail: m.pojawa@partnersi.com.pl.
Warszawa, 18.09.2007 r.