Dziś rozpoczął się ekologiczny konkurs „Zmiany klimatu w obiektywie”, który swoim patronatem objął Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia konkursowe za pośrednictwem strony Klimat2008.blog.pl do 10 grudnia 2008 roku. Konkurs organizowany jest w nawiązaniu do Konferencji klimatycznej ONZ – COP 14 - koordynowanej po stronie Polski przez Ministerstwo Środowiska.Konkurs „Zmiany klimatu w obiektywie”
kierowany jest przede wszystkich do młodych internautów zainteresowanych ekologią. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska wykształceni dwudziesto- i trzydziestolatkowie to najbardziej świadoma ekologicznie część polskiego społeczeństwa. Dzięki konkursowi mogą więc oni, za pomocą fotografii, wyrazić swój sposób postrzegania zmian klimatu oraz ich wpływ na środowisko i ludzi.
Zdjęcia do konkursu można zgłaszać w trzech kategoriach:
- Natura – zdjęcia zgłaszane w tej kategorii powinny przedstawiać wpływ działalności człowieka na przyrodę.
- Technologia – zdjęcia w tej kategorii powinny pokazywać technologie przyjazne środowisku, ich sposób działania lub wpływ na przyrodę.
- Ludzie – jest to kategoria, w której autorzy fotografii mają przedstawić człowieka jako część ekosystemu, sprawców zmian klimatu lub ich działania na rzecz ograniczenia ich skutków.
W jury oceniającym nadesłane prace zasiądą: Ireneusz Graff – fotografik, wieloletni Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody; Małgorzata Snarska – Szef Zespołu ds. Organizacji COP 14 oraz Agata Goździk – Komisarz Wystawy „Technologie dla ochrony klimatu”.
Ponadto, spośród zdjęć zamieszczonych na fotoblogu, publiczność wybierze najlepszą według niej pracę i przyzna Nagrodę Publiczności.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin i harmonogram znajdują się na stronie internetowej: Klimat2008.blog.pl. Prace można nadsyłać do 10 grudnia 2008 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia br.
Konkurs fotograficzny „Zmiany klimatu w obiektywie” jest elementem działań w ramach przygotowań do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 14, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 1 – 12 grudnia br. Po raz pierwszy największy światowy szczyt poświęcony zmianom klimatu będzie miał miejsce w Polsce. Na konferencję do Poznania przybędzie kilka tysięcy gości, w tym ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów. Prezydentem Konferencji będzie Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki.
Regulamin Konkursu