W sierpniu br. K-Flex uruchomiła konkurs "Izolacja profesjonalna".

Konkurs fotograficzny: Izolacja profesjonalna
Konkurs fotograficzny "Izolacja profesjonalna" organizowany przez K-Flex Polska Sp. z o.o. przeznaczony jest dla firm wykonawczych/montażowych.
Celem konkursu jest pokazanie izolacji technicznych zamontowanych we właściwy - profesjonalny sposób przez firmy, które starają się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich firm wykonawczych, posługujących się w swojej pracy produktami oferowanymi przez K-Flex, takimi jak kauczukowe izolacje techniczne, materiały akustyczne, akcesoria K-FLEX.

Zdjęcia należy nadsyłać do 04.12. 2011 r. Każdy z autorów może nadesłać do 10 fotografii.

>>Regulamin Konkursu Fotograficznego „Izolacja profesjonalna”.

Źródło: K-Flex Polska Sp. z o.o.