W ramach struktur szkoleniowych w Akademii KLIMA-THERM został opracowany program współpracy z największymi uczelniami technicznymi w naszym kraju. W ramach tego programu ogłoszony został konkurs dla studentów V roku na najlepszą pracę dyplomową z zastosowaniem systemów VRF.

Klima-Therm – Informacja prasowa 29.02.2008, Warszawa
Biznes i nauka to ważne gałęzie gospodarki. Nowatorskie rozwiązania pojawiające się w laboratoriach naukowych znajdują swoje urzeczywistnienie w biznesie; odwrotnie także patrząc każdy rozwój w przemyśle ma swój oddźwięk w świecie nauki. Tylko dzięki synergii świata nauki i świata biznesu może następować równomierny i poprawny wzrost jakości urządzeń.
KLIMA-THERM, tak jak każde przedsiębiorstwo korzysta z osiągnięć nauki. "To badania naukowe i efekty wielogodzinnej pracy laboratoryjnej powodują, że oferowane przez nas urządzenia są na najwyższym światowym poziomie. Nasza firma, która stale poprawia jakość oferowanego produktu, uczestniczy również w procesie jego tworzenia. Naszymi spostrzeżeniami na bieżąco dzielimy się z producentami oferowanych przez nas urządzeń, staramy się mieć wkład w rozwój produktu" mówi Michał Zalewski, Kierownik Sekcji Szkoleń KLIMA-THERM. "Ale świat nauki nie zaczyna się od zaawansowanych badań w laboratoriach. Początek wszystkiego jest oczywiście w szkole - na wyższych uczelniach, politechnikach. Właśnie tam KLIMA-THERM postanowiła jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność" - dodaje.
W ramach struktur szkoleniowych w Akademii KLIMA-THERM został opracowany program współpracy z największymi uczelniami technicznymi w naszym kraju. Firma zaplanowała program wsparcia, wyposażenie laboratoriów technicznych w stanowiska badawcze urządzeń klimatyzacyjnych, przekazanie bibliotekom uczelnianym literaturę techniczną z zakresu systemów klimatyzacyjnych oraz wdrożenie programu praktyk dla studentów zarówno pod kątem projektowania jak i montażu systemów. Pracownicy KLIMA-THERM już od dłuższego dzielą się własnymi doświadczeniami z przyszłą młodą kadrą inżynierską.
Program rozpoczął się od aktywności na Politechnice Poznańskiej. W ramach tego programu ogłoszony został konkurs dla studentów V roku na najlepszą pracę dyplomową z zastosowaniem systemów ARF. Laureat tego konkursu otrzyma doskonałe narzędzie do projektowania – wysokiej klasy komputer typu laptop.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że wkład KLIMA-THERM w edukację studentów zaowocuje ich jeszcze wyższymi inżynierskimi kwalifikacjami po ukończeniu edukacji.
Tego życzymy wszystkim Studentom oraz sobie!

Przedstawicielami KLIMA-THERM w realizacji wszystkich działań współpracy są:
Michał Zalewski – kierownik Działu Szkoleń (tel. 603881541, e-mail: mzalewski@klima-therm.pl)
Wojciech Śliwecki – inż. Produktu (tel. 665666920, e-mail: wsliwecki@klima-therm.pl)