Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz jej Ośrodek Oszczędzania Energii zaprasza do uczestnictwa w konkursie CIEPLEJ, którego celem jest propagowanie i wspieranie wiedzy na temat oszczędzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych i szkolnych. Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewoda Województwa Dolnośląskiego.Tematem Konkursu CIEPLEJ jest:

Opracowanie ekonomicznie uzasadnionych technicznych koncepcji przedsięwzięć termomodernizacyjnych mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej w budynkach
W konkursie CIEPLEJ zwraca się szczególna uwagę na problemy ochrony środowiska - ochronę powietrza oraz zmniejszanie negatywnych zmian klimatycznych, które mogą być realizowane poprzez:
• oszczędzanie zużycia ciepła: efektywne spalanie, systemy grzewcze, zmniejszenie strat;
• wykorzystywanie odnawialnych energii.
Konkurs jest skierowany do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych oraz szkół, zainteresowanych realizacją inwestycji termomodernizacyjnej dla zmniejszenia kosztów ogrzewania swoich obiektów.

Pula nagród wynosi: 270 tys. zł !

Konkurs polega na opracowaniu ekonomicznie uzasadnionej koncepcji zmniejszenia zapotrzebowania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych i szkolnych wykorzystując założenia Ustawy Termomodernizacyjnej. Projekt ten musi być przeznaczony do realizacji, toteż do pracy konkursowej będzie wymagane załączenie uproszczonej analizy techniczno-ekonomicznej.
Celem Konkursu cieplej jest wybranie najlepszej koncepcji, która pozwoli realizację inwestycji termomodernizacyjnej. Kryterium wyboru koncepcji są:
- Kompleksowość propozycji termomodernizacyjnych
- Optymalizacja ekonomiczno- techniczna zaproponowanych przedsięwzięć - zysk energetyczny oraz wartość inwestycji
- Efekt ekologiczny zmniejszenia emisji zużytych gazów i odpadów oraz koszt redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Termin składania prac konkursowych upływa 10 września 2002 r. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 2 października, a uroczyste wręczenie nagród nastąpi 4 października.
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela:
Ośrodek Oszczędzania Energii we Wrocławiu
51-162 Wrocław, ul. Długosza 41
tel./fax (071) 372 60 89, 326 02 38
e-mail: cieplej@cieplej.pl
Więcej o Konkursie na stronach wortalu: www.cieplej.pl