Tegoroczna gala rozdania nagród konkursu HELIOS różniła się od pozostałych - odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Instalacje 2010 w Poznaniu.

Konkurs branżowy HELIOS - gala rozdania nagród
Trzeciego dnia trwania targów INSTALACJE, czyli 28 kwietnia 2010 roku, w hali numer 4 na stoisku numer 1 o godzinie 15.30 rozpoczęła się gala finału konkursu HELIOS.
Na początku konferencji przypomniane zostały istotne informacje o samym konkursie Helios, m.in. jego cel oraz organizatorzy. Następnie pokazany został film „Historia ogrzewania”. Film opowiada historię rozwoju systemu ogrzewania od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. W filmie pokazane zostało m.in. jak ludzie w dawnych czasach radzili sobie z ogrzewaniem podczas ataków zimy oraz mrozów, ale również, było można przekonać się, że rozwój ogrzewania związany jest ściśle z postępem cywilizacyjnym.

Konkurs Helios wciąż się rozwija. Organizatorzy zapowiedzieli rozszerzenie ilości kategorii konkursowych
związanych z absorpcyjnymi pompami ciepła. Dlatego też po filmie wystąpi Pan Piotr Langowski, który przedstawił gościom m.in. zalety absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem firmy ROBUR, które są nowością na rynku. Pan Piotr wytłumaczył nie tylko zasadę działania pomp, ale również ich cechy charakterystyczne podzielone na trzy grupy: efektywność, ekologia i ekonomia.

Dalszą część konferencji rozpoczęto od przedstawienia nominowanych projektów do konkursu. Podobnie jak w poprzednich latach, projekty, które wzięły udział w konkursie, zostały nagrodzone w dwóch kategoriach: PROMOWANIE OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO oraz INNOWACJA W TECHNICE GRZEWCZEJ. W każdej kategorii została przyznana nagroda główna. Jednak w tym roku przyznano dodatkowe nagrody specjalne w obu kategoriach. Co więcej, ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych projektów, 9 z nich otrzyma dodatkowe wyróżnienie.

Na początku przedstawione zostały specjalne wyróżnienia w kategorii PROMOWANIE TECHNIKI GRZEWCZEJ. Wyróżnieni projektanci w obydwu kategoriach zostali nagrodzeni statuetką Helios oraz dyskami zewnętrznymi firmy SEAGATE.

Specjalne wyróżnienia otrzymali:

Pan Bartłomiej Burda – Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych zaplecza technicznego z częścią socjalną. Ze względu na charakterystykę rozpatrywanego obiektu przedsiębiorstwa, trzeba było zastosować urządzenia o różnych źródłach zasilania. W pomieszczeniach socjalnych umieszczono aparaty grzewczo-wentylacyjne z wymiennikiem wodnym, które ze względu na estetyczny wygląd idealnie wkomponowały się w pomieszczenie. Natomiast w pomieszczeniach warsztatowo-magazynowych zamontowane zostały aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane gazem.

Pani Barbara Choinka – projekt krytej strzelnicy szkolnej oraz strzelnicy pistoletowej i broni małokalibrowej dla jednostki wojskowej. Ze względu na brak możliwości zasilania wodą grzewczą z istniejącej na terenie jednostki kotłowni gazowej, wykorzystano w projekcie gazowe aparaty grzewcze z komorą mieszania i nagrzewnice gazowe o podwyższonej estetyce. Ze względu na dużą ilość małych pomieszczeń zdecydowano się również na zastosowanie konwektorów gazowych.

Pan Przemysław Pleń - Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania hali handlowej. Na obiekcie zaprojektowano wodne aparaty grzewcze o małej mocy. Urządzenia wyposażono w energooszczędny wentylator z silnikiem elektronicznie komutowanym EC. Regulacja wydajności zapewniona będzie przez zastosowanie sterownika z wbudowanym termostatem pomieszczeniowym.

Nagrodę główną w kategorii PROMOWANIE TECHNIKI GRZEWCZEJ otrzymała:

Pani Joanna Sadowska za projekt budowy hali magazynowej produktów gotowych z rozbudową części socjalnej zakładu produkcyjnego. Projekt dotyczy hali wysokiego składowania, w której połączono w jeden system różne modele aparatów gazowych. Między innymi zostały zainstalowane urządzenia z komorami mieszania i współpracujące z nimi wentylatory dachowe. Dzięki specjalnej automatyce utrzymywane jest lekkie nadciśnienie w obiekcie. Zastosowano również nagrzewnice podstropowe, a aby jeszcze bardziej ograniczyć straty ciepła, wykorzystano destratyfikatory. Utrzymują one ciepłe powietrze w strefie przebywania ludzi.

Następnie na scenę zostali zaproszeni wyróżnieni projektanci w kategorii INNOWACJE W TECHNICE
GRZEWCZEJ.

Pan Krzysztof Masek – Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych winiarni. Na potrzeby ogrzewania lokalu gastronomicznego zdecydowano się na nagrzewnice wodne. Możliwość szybkiego osiągnięcia wymaganej temperatury, płynna regulacja umożliwiająca zmianę mocy grzewczej oraz zmniejszenie głośności urządzenia były głównymi kryteriami wyboru. Nie bez znaczenia był też estetyczny
wygląd nagrzewnic.

Pan Krzysztof Huczyński - Projekt wewnętrznych instalacji C.O., wentylacji mechanicznej
i termowentylacji dla hali sportowej z zapleczem socjalno-bytowym szkoły podstawowej. Rozwiązanie projektowe przedstawia możliwość zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wykorzystano aparaty grzewczo-wentylacyjne w wersji modulowanej, a dzięki odpowiedniej automatyce zintegrowano ich prace z wentylatorami dachowymi.

Nagrodę główną w kategorii INNOWACJE W TECHNICE GRZEWCZEJ otrzymał:

Pan Tomasz Tomczyk za projekt remontu i przebudowy części obiektu hali wystawowej. Projektowane aparaty zastąpią oryginalne przedwojenne urządzenia i będą służyć do szybkiego nagrzewania hali budynku w czasie organizowanych imprez. Instalacja posiada rozbudowane sterowanie i dzięki płynnemu regulatorowi obrotów nabudowanemu na wentylator możliwe było podłączenie urządzeń do systemu BMS.

Nagrodą główną w obu kategoriach są dwie – dwuosobowe wycieczki po najpiękniejszych Norweskich Fiordach. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do odbycia niezwykłej podróży po najbardziej stromych drogach północnej Europy, pełnych wrażeń dwudziestokilometrowych przejazdach jedną z najbardziej stromych kolejek górskich na świecie, aż po zwiedzanie maleńkich, ukrytych wiosek.

Na koniec zostały zaprezentowane projekty, które nie zostały przyporządkowane do żadnej z kategorii, lecz były na tyle ciekawe, że Jury postanowiło je nagrodzić. Wyróżnione osoby otrzymają nagrody w postaci dalmierzy firmy BOSH.

Wyróżnieni projektanci w konkursie HELIOS:

Pan Grzegorz Robionek - Wyróżnienie za projekt budowlany magazynu logistycznego z zapleczem techniczno – socjalnym. Ze względu na charakterystykę obiektu zamontowano nadmuchowe aparaty grzewcze, montowane pod stopem oraz kurtyny bramowe. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania destratyfikatorów oraz skutecznie ograniczono straty ciepła w trakcie załadunku i rozładunku samochodów dostawczych.

Pan Ryszard Kaźmierczak – Projekt budowlany hali magazynowej. W projektowanym obiekcie zamontowano aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposażone w komory mieszania. W celu utrzymania właściwego ciśnienia powietrza zamontowano również wentylatory dachowe, a nad całością czuwa specjalnie zaprojektowana automatyka. Dodatkowo w częściach biurowych zamontowano konwektory gazowe.

Pan Marek Burzyński - Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania w kościele parafialnym. Projekt otrzymał wyróżnienie ze względu na nieczęsto spotykane wykorzystanie nagrzewnic wodnych do ogrzewania kościołów. W obiekcie tym zastosowano dodatkowo automatykę umożliwiającą płynne sterowanie wydajnością wentylatora i co za tym idzie mocy grzewczej. Takie rozwiązanie pozwala również na zmniejszenie głośności urządzenia.

Pan Sławomir Kubacki - Projekt wykonawczy ogrzewania i wentylacji dla rozbudowy hali produkcyjnej wyrobów metalowych. W związku z dużym zapyleniem zastosowano specjalne aparaty grzewcze w wersjach przeciwwybuchowych oraz odpornych na zwiększone zapylenie. Dodatkowo w obiekcie zastosowano destratyfikatory, a nad całością czuwa specjalnie zaprojektowany system sterowania.

Pan Wiesław Sierant - Projekt budowlany hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową. Ogrzewanie hali zaprojektowano przy wykorzystaniu 2 rodzajów nagrzewnic gazowych: pracujących na powietrzu obiegowym oraz na powietrzu świeżym. Współpraca tych urządzeń pozwoli na szybkie i efektywne ogrzanie obiektu o dużej kubaturze.

Pan Jacek Klepacki - Projekt budowlany pawilonu usługowo-handlowego. W hali sprzedażowej zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne zamontowane bezpośrednio nad kasami oraz w głębi hali. Urządzenia te musiały charakteryzować się wysokim poziomem estetycznym, co osiągnięto poprzez zainstalowanie urządzeń z obudową całkowicie ukrywającą instalację hydrauliczną. W celu ograniczenia strat ciepła z budynku, drzwi wejściowe zostały zabezpieczone kurtynami drzwiowymi.

Pan Leszek Mączyński – Projekt instalacji grzewczej salonu samochodowego z zapleczem warsztatowym, socjalnym i biurowym. Na sali sprzedażowej i warsztatowej zastosowano aparaty, których obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, urządzenia komponują się z wystrojem salonu. W myjni samochodowej zamontowano urządzenia przystosowane do pracy przy dużej wilgotności powietrza. Drzwi wejściowe do salonu zostały zabezpieczone kurtynami drzwiowymi. Nad utrzymaniem komfortu cieplnego czuwa specjalnie stworzona automatyka.

Pan Henryk Kowalski - Projekt instalacji centralnego ogrzewania w halach magazynowych, biurowych i sanitarnych. Zastosowanie nagrzewnic wodnych z komorami mieszania jest najprostszym sposobem wentylacji pomieszczeń przy jednoczesnym ich ogrzaniu. Zastosowana automatyka umożliwia prostą obsługę i precyzyjne utrzymanie komfortu cieplnego.

Pan Mariusz Michalewski – Projekt instalacji ogrzewania powietrznego warsztatów samochodowych oraz magazynu części samochodowych. Dzięki możliwości rozbudowania istniejącego systemu ogrzewania w części głównej warsztatu zastosowano nagrzewnice wodne oraz nagrzewnice wodne z komorami mieszania. Dodatkowo w pozostałych pomieszczeniach użyto nagrzewnic gazowych. W celu zapewnienia komfortu w pomieszczeniach zastosowano odpowiedni system automatycznej regulacji.

Po gali wszyscy zaproszeni goście udali się na wieczorną imprezę pod hasłem „Helios po epokach”, która odbyła się w Pałacu w Będlewie pod Poznaniem.
Źródło: ''