Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lipcu oceniany pozytywnie, podobnie jak w czerwcu, i lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Na takie opinie wpłynęły korzystne oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji. Utrzymują się również pozytywne prognozy dotyczące zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych.

Koniunktura w budownictwie - lipiec 2010 r.
Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w lipcu nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowano lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej, przy nieco ostrożniejszej od zgłaszanej w czerwcu prognozie portfela zamówień. Przewidywania w zakresie produkcji budowlano-montażowej utrzymują się na poziomie optymistycznych prognoz formułowanych przed miesiącem. Oczekiwania dotyczące sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne od prognoz formułowanych w czerwcu.
Źródło: GUS