Podczas gdy poszczególne zakazy produktów w systemach innych niż szczelnie zamknięte spadły z nowych F-gazów, wydaje się że nie ma przyszłości dla systemów chłodniczych działających na R404A.

Czy to koniec dla czynnika chłodniczego R404A?

Zakaz handlowy dla szczelnie zamkniętych lodówek i zamrażarek gastronomicznych działających na HFC z GWP ponad 2500, będą mogły być wprowadzane na rynek po 2016 i ograniczone do czynników chłodniczych o GWP nie wyższym niż 150 w roku 2020. Te nowe ograniczenia wysokich chłodniczych GWP pojawią się głównie z R404A gdzie jego GWP wynosi 3922, , jednakże, nie ma szczególnego zakazu produkcji nowych użądzeń nie szczelnie zamkniętych systemach tego gazu.

Zamiast tego występuje dodatkowy paragraf, który wskazuje na losy czynnika, który jest praktycznie standardowo stosowany w supermarketach, a także w innych w tysiącach systemów w Europie:

Oprócz ładowania istniejących urządzeń chłodniczych o wielkości wsadu ponad 5 ton ekwiwalentu CO2 z HFC GWP bardzo wysoki (> 2500) nie będą mogły pojawiać się od 2020 r.
Bardziej adekwatne i energooszczędne Drop-in chłodnicze o niższym WOG są już powszechnie dostępne na rynku.


Limit 5 ton równoważnika CO2 będą miały zastosowanie do wszystkich urządzeń, z wyjątkiem najmniejszych systemów i oczywiście ma to na celu wywołać ruch do niższym WOG "drop-in" jak R407F.

Wielu w tej branży będzie pytać, dlaczego nie ma czasu zdecydować się na zakazanie tego czynnika chłodniczego, jak to będzie się miało do odzyskanego czynnika chłodniczego, no i kto będzie nadzorować wszelkie "doładowania".