W dniach 20-21 stycznia, w Hotelu Marriott, w Warszawie odbędzie się, w ramach cyklu Barometr Rynku, Kongres - Przyszłość Energii Odnawialnej. W czasie dwóch dni wybitni przedstawiciele branży i eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomogą znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z rynkiem Odnawialnych Źródeł Energii. Wydarzenie to jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora, a także na zadania postawione Polsce przez Unię Europejską. Jednym z priorytetowych celów kongresu jest wykreowanie sprawnie funkcjonującej platformy biznesowej służącej m.in. analizie rynku energii odnawialnej (stan obecny i przyszłość w ramach Unii Europejskiej) oraz zawieraniu długoterminowych kontraktów.
Jednym z istotnych tematów kongresu będzie prezentacja gmin przyjaznych energii odnawialnej, a także
dyskusja związana z potrzebami i rozwojem tego typu wspólnot. Swoje stanowisko zajmą m.in. burmistrz
gminy Kisielice, Tomasz Koprowiak. Gmina Kisielice, zdobyła tytuł Produkt Roku 2008 w Powiecie Iławskim w kategorii Inwestycja Samorządowa za projekt pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą”. Powyższa inwestycja to drugi etap programu rozbudowy systemu ciepłowniczego w mieście Kisielice, stanowiącego istotną część zintegrowanego programu ochrony środowiska naturalnego na terenie miasta i gminy Kisielice. Dzięki, realizacji projektu w gminie znacznie ograniczono emisję szkodliwych gazów oraz pyłów, które pochodziły z tradycyjnych, dotychczasowych źródeł ogrzewania (węgiel, drzewo, olej opałowy). Kotłownia miejska w Kisielicach zasilana biomasą na chwile obecną jest trzecim, tego typu obiektem na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego (informacja dzięki uprzejmości Gminy Kisielice).
Ponadto zaprezentuje się również Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
reprezentujących Kobylnicę. Stowarzyszenie, przede wszystkim ma na celu wspieranie inicjatyw
popularyzujących i promujących produkcję oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z
zachowaniem równowagi ekologicznej. Doświadczenie członków Stowarzyszenia, zapewne zostanie
wykorzystane przy uzyskaniu odpowiedzi związanej z aspektami rozwoju energii odnawialnej, a także
przeszkodami na jakie napotyka gmina przyjazna OZE.
Cały program Kongresu obejmuje 7 sesji tematycznych i oprócz wymienionej, poruszone zostaną takie kwestie jak: wiatr, gazotermia, słońce, biogaz, biopaliwa, bioenergia, perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.
Równolegle do części konferencyjnej zorganizowana będzie strefa wystawiennicza, która skupi firmy z sektora energii odnawialnej i pozwoli zapoznać się z ofertą wiodących producentów z branży.
Kongres dedykowany jest firmom oraz instytucjom zainteresowanym inwestycjami na rynku energii odnawialnej, wytwarzaniu energii z naturalnych źródeł oraz finansowaniem działalności z tego zakresu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.barometr-rynku.com