W dniach 14-15 września br., równolegle z poznańskimi targami Polagra-Tech 2009, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ochrony Klimatu w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła PRO-CLIMATE 2009. To najważniejsze wydarzenie 2009 roku dotyczące wszystkich użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz firm instalacyjno-serwisowych. Tematyka Kongresu obejmie zagadnienia legislacyjne i ekonomiczne związane z ochroną środowiska w związku z wykorzystywaniem technologii chłodniczych. Kongresowi patronuje Minister Środowiska oraz Minister Gospodarki.
Międzynarodowy Kongres PRO-CLIMATE - trzeba tam być!

Jednym ze znakomitych prelegentów i gości specjalnych na Kongresie będzie Pani Grażyna Henclewska, Wiceminister Gospodarki – odpowiedzialna m.in. za koordynację realizacji Strategii Lizbońskiej. Dokument ten jest programem reform społeczno-gospodarczych UE, który ma uczynić z Unii Europejskiej wiodącą gospodarkę świata.
Prelekcje pierwszego dnia skierowane będą przede wszystkim do przedstawicieli szeroko pojętego przemysłu, w tym m.in. do sektora przetwórstwa spożywczego, chemicznego, elektronicznego i ciężkiego oraz do wszystkich innych użytkowników instalacji chłodniczych, jak również do firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji. Pierwszego dnia spodziewamy się także gościć grupę przedstawicieli władz państwowych i lokalnych. Zaproszeni eksperci przedstawią kluczowe zagadnienia, odwołując sie do wzorców europejskich i polskich możliwości. Wszyscy zainteresowani uzyskają możliwość pogłębienia i usystematyzowania wiedzy oraz dialogu z innymi uczestnikami rynku - nie tylko w Polsce.
Drugi dzień będzie poświęcony rozwiązaniom technologicznym i nowinkom w tym zakresie. Będzie można zobaczyć, w jaki sposób chłodnictwo z dyżurnego mogącego mieć wpływ na globalne ocieplenie klimatu na Ziemi, zmienia się w gałąź przemysłu pretendującą do lidera w wyścigu o energooszczędność i dbałość o środowisko.
W celu zapoznania się z programem Kongresu zapraszamy pod następujące linki:
program na pierwszy dzień kongresu PRO-CLIMATE (14 września 2009 r.): http://www.proclimate.pl/pliki/20090805_Pro-Climate_Program_D1_14-09.pdf
program na drugi dzień kongresu PRO-CLIMATE (15 września 2009 r.): http://www.proclimate.pl/pliki/20090805_Pro-Climate_Program_D2_15-09.pdf
Zapraszamy do zgłaszania zainteresowania wzięcia udziału w Kongresie. Najlepiej uczynić to on-line za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.abb.comwww.proclimate.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej wiadomości nt. Kongresu PRO-CLIMATE, w tym szczegółowe informacje dotyczące strony organizacyjnej Kongresu, kosztów udziału i procedury zgłoszenia znajdą Państwo w serwisie internetowym Kongresu lub klikając w następujący link: http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/files/File/ProClimate/20090824_Informacja_o_Pro-Climate_PDF.pdf.
Zapraszamy także na www.forum-chlodnictwa.org.pl. W razie dodatkowych pytań w kwestiach organizacyjnych, prosimy o kontakt bezpośrednio z Panem Maciejem Piwnickim, Kierownikiem Biura Prasowego KFCh: maciej.piwnicki@kfch.pl, tel. kom.: 660-538-933.
Organizatorzy:EPEE – Europejskie Stowarzyszenie dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and the Environment)
jest europejskim stowarzyszeniem wiodących firm produkujących, projektujących i montujących instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i grzewcze.
Misją EPEE jest zwiększanie wiedzy o branży w Europie oraz współtworzenie polityki europejskiej (zarówno w skali całej Unii, jak i poszczególnych krajów) umożliwiającej zmniejszenie wpływu produktów branżowych na środowisko. Głównymi polami zainteresowania organizacji są: odpowiedzialne stosowanie czynników chłodniczych i poprawa efektywności energetycznej. www.epeeglobal.comKrajowe Forum Chłodnictwa
jest organizacją pracodawców. Obecnie reprezentuje ponad 120 przedsiębiorstw sektora chłodnictwa i klimatyzacji: firm instalacyjnych, serwisowych, handlowych oraz producentów i hurtowników. Przeważająca większość członków to firmy małe i średnie.
Misją KFCh jest integracja sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz działanie na rzecz rozwoju całej branży w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja na poziomie krajowym i europejskim uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych (np. prowadząc wymagane prawem szkolenia i certyfikację dla wykonawców). www.forum-chlodnictwa.org.plMiędzynarodowe Targi Poznańskie
są największym w Polsce i drugim w Europie Środkowo-Wschodniej organizatorem targów. Imprezy (targi, kongresy, konferencje) organizowane przez MTP odwiedza co roku ponad pół miliona gości z kraju i zagranicy.
Infrastruktura targowa MTP jest największa w Polsce: składa się na nią 16 klimatyzowanych pawilonów o wysokim standardzie, prawie 150 000m2 powierzchni wystawienniczej (110 000 m2 w halach i 35 000 m2 terenu otwartego) oraz 81 nowoczesnych sal konferencyjnych. Targi organizują też ekspozycje polskich liderów na ponad 50 renomowanych targach i wystawach za granicą. www.mtp.pl