Data rozpoczęcia
2012-07-26
Data zakończenia
2012-07-26
Miejsce
Warszawa

Kongres Pożarnictwa PROXIMUS
Warszawa, 26.07.2012 r.


Kongres Pożarnictwa odbędzie się 26 lipca 2012 r. w Warszawie w CENTRUM NAUKI KOPERNIK ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa (Sala konferencyjna na I piętrze, wejście do obiektu: B, Czwartek, od godz. 09.00).

PROGRAM KONFERENCJI

09.00 Rejestracja Uczestników. Rozdanie materiałów szkoleniowych
09.30 – Uroczyste Otwarcie Konferencji
11.10-11.30 - Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi/ Panele dyskusyjne
13.00-13.20 - Przerwa na kawę/ indywidualne konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi/ Panele dyskusyjne
14.20-14.50 - LUNCH
15.55-16.05 - Przerwa na techniczna, konsultacje techniczne z eksperami
16.45 - Oficjalne zakończenie. Wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa oraz losowanie nagrody rzeczowej ufundowanej przez Organizatora

KONFERENCJI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE WYSTAWA CZOŁOWYCH FIRM Z BRANŻY ORAZ POKAZY SPRZĘTU.

Uczestnicy otrzymają dodatkowo materiały szkoleniowe z zakresu:
Zabezpieczenia i pożarowe systemy oddymiania, klapy dymowe - D+H POLSKA Sp. z o.o.

Konferencja ma charakter szkoleniowy.
Uczestnictwo w Konferencji JEST BEZPŁATNE, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Uczestnicy otrzymają imienny Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego i energetycznego obiektów budowlanych, sportowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA: W związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych Organizatorzy zwracają się z prośbą do osób zainteresowanych uczestnictwem o potwierdzenie zaproszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, mailem lub faxem: tel/fax: (22) 678-73-28, 678-58-25, 504-711-754, e-mail: biuro.szkolen@warsaw.pl

Źródło: D+H Polska Sp. z o.o.