„Rok 2010: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii” – to hasło przewodnie specjalnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL – POWERPOL HEAT, który odbył się 30 czerwca br. Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Kongres POWERPOL – POWERPOL HEAT z udziałem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w MŚ
W spotkaniu wziął udział Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który omówił podstawowe kierunki polityki rządu w stosunku do sektora ciepłowniczego.

POWERPOL to spotkanie poświęcone rynkowi ciepłowniczemu i kogeneracyjnemu. Odbywa się w czasie intensywnych dla polskich wytwórców i dystrybutorów energii i ciepła, zmian związanych m.in. z realizacją założeń pakietu energetyczno-klimatycznego, rozwijającą się konkurencyjnością na rynku i wdrażaniem rządowej „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”.

Kongres miał formułę panelową połączoną z indywidualnymi wystąpieniami prelegentów. Był okazją do przeanalizowania strategii polskich spółek ciepłowniczych i kogeneracyjnych oraz zmian zachodzących na rynku.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o kierunkach polityki – rządu i regulatora - w stosunku do sektora ciepłowniczego, m.in. o kluczowych problemach polskiego ciepłownictwa, a także o planowanych zmianach otoczenia prawnego ciepłownictwa. Dokonali też oceny obowiązującego systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Omawiano ponadto kwestie dotyczące kluczowych elementów strategii rynkowej polskich przedsiębiorców ciepłowniczych. Rozmawiano o problemach stojących przed wytwórcami ciepła, stanie infrastruktury ciepłowniczej i sposobach finansowania inwestycji.

Wśród podjętych tematów znalazły się również zagadnienia z zakresu wiodących technologii. Dyskusja dotyczyła wyzwań technologicznych płynących z rosnących wymogów ekologicznych oraz możliwości rozwoju inteligentnych sieci i systemów pomiarowych.

Organizatorem spotkania było Europejskie Centrum Biznesu.

Więcej informacji na: www.ecb.biz.pl/powerpolheat

Źródło: Ministerstwo Środowiska