29 września 2009 r. w Warszawie w Hotelu LORD, al. Krakowska 218 odbył się VII Kongres INSTALEXPO. Patronat naukowy nad imprezą objęli: prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej), mgr inż. Wiesław Olechnowicz (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), dr inż. Jan Bylicki (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) oraz dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz (Instytut Techniki Budowlanej).


Tematem przewodnim VII Kongresu INSTALEXPO była: Sprawność energetyczna urządzeń i systemów instalacyjnych w świetle uzyskiwanych efektów ekonomicznych.
Podczas konferencji wygłoszono 13 referatów w 3 panelach.

I panel:

– mgr inż. Dariusz Koc, KAPE (Krajowa Agencja Poszanowanie Energii), „Praktyczne aspekty związane z wykonywaniem obliczeń cieplnych i efektów ekonomicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym audytów energetycznych”
– mgr inż. Marek Płuciennik, ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, „Zmiany wymagań w przepisie techniczno-budowlanym dotyczącym budynków w zakresie instalacji ogrzewczych wraz z komentarzem"
– dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, „Aspekty energetyczne całorocznego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepła"
– dr Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, „Stan techniczny instalacji c.o. w budynku a wydajność systemu grzewczego - niektóre uwarunkowania"

II panel:

– dr inż. Dorota Chwieduk, PAN (Polska Akademia Nauk), Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, „Stan obecny i przyszłość energetyki słonecznej"
– dr inż. Adolf Mirowski, „Duże instalacje solarne – teoria a praktyka"
– mgr inż. Grzegorz Ojczyk, „Aspekty eksploatacyjne kotłów na biomasę – kotły na pelet, polski rynek pelet"
– mgr inż. Robert Pastwa, Koordynator ds. Rozwoju Nowych Produktów, PGNiG, „Gazowe pompy ciepła – nowe możliwości zastosowania gazu”
– mgr inż. Artur Karczmarczyk, samodzielny konsultant ds. pomp ciepła, „Zintegrowane systemy pomp ciepła i wentylacji a systemy solarne. Aspekty techniczno-użytkowe i eksploatacyjne systemów chłodzenia pasywnego i aktywnego z pompą ciepła”

III panel:

– dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, „Uwagi krytyczne na temat obliczeń zapotrzebowania energii do przygotowania ciepłej wody w świadectwach energetycznych budynków"
– dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, „Straty pozorne wody w instalacjach wodociągowych”
– dr inż. Wiesław Szadkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, „Kalkulator energetyczny"
– dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK w Gliwicach, „Wpływ konfiguracji systemów sterowania przepompowni wodociągowych na pracę instalacji wodociągowych i zużycie energii"
Kongresowi towarzyszyła wystawa Instalexpo 2009. Wśród wystawiających się firm były: Armatura Kraków, AZ Profitor, Datacom, Flir, ITB, Kan, Regulus, Testo i Viessmann.
„Jesienne” spotkania branży instalacyjnej w formule połączenia kongresu – wiedzy praktycznej z wystawą – ofertą rynku, są dobrze przyjmowane przez środowisko branżowe.
Podczas Kongresu rozdano statuetki „Złotego Instalatora”. ZŁOTY INSTALATOR jest nagrodą honorową. Organizatorami konkursu są Instalator Polski sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Polski Instalator” oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
W ciągu roku odbywają się dwie edycje konkursu o ZŁOTEGO INSTALATORA:
– edycja jesienna z uroczystym wręczeniem statuetek podczas Kongresu INSTALEXPO;
– edycja wiosenna, której wyniki ogłaszane są podczas Wiosennej Gali Instalatorów.
We wrześniu nagradzane są wyroby, opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzujące się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu. W odróżnieniu od edycji jesiennej, w wiosennym konkursie z kolei nagradzane są firmy za osiągnięcia na różnorodnych polach działalności m.in. za organizację handlu, kształcenie specjalistów branżowych czy wzorowe wykonanie instalacji.
Zwycięzcom Konkursu wręczana jest statuetka odlewana w brązie autorstwa prof. Bohdana Chmielewskiego oraz okolicznościowy dyplom.
Liczba przyznawanych statuetek pozostaje do decyzji Komisji Konkursowej.
W jesiennej edycji konkursu przyznawanych jest 5 statuetek Złotego Instalatora.
Laureaci konkursu mają bezterminowe prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji wizerunku statuetki i tytułu „Laureat Konkursu Złotego Instalatora”.

ZŁOTY INSTALATOR 2009 – edycja jesienna – 5 nagród

Sąd Konkursowy w składzie:
Przewodniczący Sądu: prof. Bogdan Mizieliński – Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
Sekretarz Sądu: Tomasz Malowany – Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Jurorzy:
Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Małgorzata Tomasik – Redakcja „Polskiego Instalatora”,
Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa,
Wiesław Olechnowicz – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa,
Andrzej Kaczorowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budowlanych,
Na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz przeprowadzonej lustracji, Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 11 września 2009 r. postanowił przyznać statuetkę „Złotego Instalatora”:
– firmie: ARMATURA KRAKÓW SA, 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 72
za grzejnik aluminiowy G 500 F
– firmie: VIESSMANN sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65
za kocioł kondensacyjny VITODENS 333-F FS3A
– firmie: SCHWANK POLSKA sp. z o.o., 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b
za gazowy promiennik podczerwieni typoszeregu supraSchwank
– firmie: FERRO SA, 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7
za zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych
– firmie: ARISTON THERMO POLSKA, 31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
za wiszącą pompę ciepła c.w.u. NUOS
W tym roku, równolegle z VII Kongresem INSTALEXPO, odbywało się po raz pierwszyForum Doradcy Energetycznego przeznaczone dla osób wykonujących certyfikaty energetyczne budynków.