EuroSun 2010 - Międzynarodowy Kongres Energetyki Słonecznej Termalnej 28.09.2010-01.10.2010 Graz, Austria.

Kongres EuroSun 2010
EuroSun 2010 - Międzynarodowy Kongres Energetyki Słonecznej TermalnejKongres EuroSun, który rozpoczął się dzisiaj w austriackim Graz, jest największą europejską imprezą w zakresie energetyki słonecznej. Spotkanie jest organizowane co 2 lata w różnych miejscach Europy. Poprzedni Kongres EuroSun 2008 miał miejsce w Lizbonie.
Kongres EuroSun jest organizowany wspólnie przez instytucje branżowe: ISES Europe, IEA SHC, AEE Institute for Sustainable Technologies AEE INTEC oraz PSE AG. Spotkanie koncentruje się na takich obszarach tematycznych jak: energia słoneczna, ogrzewanie i chłodzenie przy wykorzystaniu energii słonecznej w budynkach, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja oraz budownictwo energooszczędne.

W tym roku po raz pierwszy kongresowi EuroSun będą towarzyszyć spotkania kooperacyjne b2fair w ramach projektu STOP4Business. Ich celem jest stworzenie platformy do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami oraz przedstawicielami firm zainteresowanych współpracą w tym obszarze. Organizatorem spotkań kooperacyjnych w ramach b2fair jest Enterprise Europe Network Graz (Styrian Internationalisation Centre). Celem spotkań jest zarówno umożliwienie wymiany doświadczeń i rezultatów najnowszych osiągnięć naukowych jak też pozyskanie nowych klientów, dostawców oraz partnerów do współpracy.

Obszary tematyczne spotkań kooperacyjnych b2fair. to:
1. Energetyka słoneczna termalna
- kolektory (technologia i produkcja)
- magazynowanie ciepła (technologia i produkcja)
- ciepłownictwo słoneczne (komponenty i systemy)
- chłodzenie i klimatyzacja (komponenty i systemy)
- materiały polimerowe do zastosowań w energetyce słonecznej
- pompy (ciepła)
- elektroniczne układy sterowania i regulacji
- energetyka słoneczna termalna: testowanie i certyfikacja;
2. Architektura słoneczna
- budynki stosujące aktywnie energie słoneczną
- odnawialność energii słonecznej
- budynki zeroenergetyczne;
3. Inne zagadnienia
- narzędzia symulacyjne
- polityczne i finansowe mechanizmy wsparcia.

Więcej informacji na temat EuroSun 2010 na stronie Kongresu www.eurosun2010.org