W dniach 20-21 stycznia 2010 roku, w Hotelu Marriott, w Warszawie odbędzie się Kongres "Barometr Rynku - Przyszłość Energii Odnawialnej". W czasie dwóch dni wybitni przedstawiciele branży i eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomogą znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z rynkiem Odnawialnych Źródeł Energii.

Kongres Barometr Rynku


Koncepcja Kongresu

Kongres „Barometr Rynku - Przyszłość Energii Odnawialnej”, będzie imprezą cykliczną, która na stałe wpisze się w kalendarz imprez biznesowych, dotyczących możliwość rozwoju polskiej gospodarki.
Jest również odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora energii odnawialnej, a także na zadania postawione Polsce przez Unię Europejską. Nasz kraj stoi przed najważniejszym zadaniem w tej kwestii, a mianowicie nad zwiększeniem efektywności wykorzystania energii i zmianą struktur źródeł jej wytwarzania, zaspokajając potrzeby społeczeństwa i gospodarki.
W Polsce istnieje bardzo duży potencjał uzyskiwania energii odnawialnej, przede wszystkim z elektrowni wodnych, biomasy i biogazu. Dlatego tak istotne są w obecnej chwili edukacja oraz przekazywanie informacji o możliwościach wprowadzenia i wykorzystywania źródeł energii odnawialnej.
Takim miejscem wymiany wiedzy i doświadczenia jest Kongres „Barometr Rynku – Przyszłość Energii Odnawialnej“, któego jednym z priorytetowych celów jest wykreowanie sprawnie funkcjonującej platformy biznesowej służącej m.in. analizie rynku energii odnawialnej (stan obecny i przyszłość w ramach Unii Europejskiej) oraz zawieraniu długoterminowych kontraktów. Podczas Kongresu zostaną poruszone następujące zagadnienia:finansowanie inwestycji, energia zrównoważona, energia skojarzona, regulacje prawne, realizacja zaleceń UE, nowoczesne technologie. W programie znajdą się między innymi następujące tematy: Krajowy Plan Działań na rzecz OZE do 2020 roku (Action Plan), Atrakcyjność regionów w Polsce pod względem OZE, Agrobiomasa i regulacje rynku.

Program Kongresu:

Program opracowywany jest przez najwybitniejszych ekspertów branży energii odnawialnej. Ideą jest połączenie tematyki z zakresu przepisów prawa – część merytoryczna opracowana przez przedstawicieli izb i stowarzyszeń branżowych - oraz praktycznej wiedzy, którą podzielą się z Państwem reprezentanci firm m.in.: PKN Orlen, Viessmann, Gas-Trading, etc.
Dzień Pierwszy, 20 stycznia 2010 r.
9.00-9.45
Rejestracja
9.45-11.15
SESJA OTWIERAJĄCA
9-45-10:15
- Stan rozwoju rynku energii odnawialnej, tendencje i kierunki – Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki
- Polityka, regulacje prawne i stabilizacja jako klucz dla wzrostu inwestycji - Wiesław Wójcik, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej
- Atrakcyjność Polski i regionów pod względem OZE – Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytut Energii Odnawialnej
- Aktualne aspekty prawne inwestowania w OZE - Grzegorz Słyszyk, Kancelaria Prawna Słyszyk i Wspólnicy
- Możliwości finansowania inwestycji – EBRD
- Bankowe finansowanie inwestycji - Anna Żyła, Zastępca Departamentu Projektów Ekologicznych, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska
11.15-11.45
- Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy
11.45-13.15
WIATR
- Bariery energetyki off-shore – Maciej Bartmański, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej
- Integracja sieci energetycznych – Bogdan Gutkowski, Prezes Zarządu AOS Sp. z o.o.
- Inwestowanie w energetykę off-shore
13.15-14.30
- Lunch - sesja sponsorowana
- Case study zarządzania budynkiem z wykorzystaniem OZE
14.30-15.45
GEOTERMIA
- Rozwój i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
- Finansowania projektów geotermalnych – unijne i pozaunijne
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła, Efektywne dolne źródła ciepła do pomp ciepła - Jakub Koczorowski, Manager Grupy Produktów OZE, Rehau
15.45-16.15
- Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy
16.15-17.30

SŁOŃCE

- Sytuacja sektora na rynku OZE – Aneta Więcka, ekspert Instytutu Energii Odnawialnej
- Inżynieria solarna - Dorota Chwediuk, prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej
- Praktyka w PV i solarach w budownictwie - Bartłomiej Zysiński, Prezes Zarządu Maybatt Sp. z o.o.
- Wykorzystanie i gromadzenie energii słonecznej – prof. Wojciech Dzieniszewski, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej

Dzień Drugi, 21 stycznia 2010 r.

9:00-9.45
Rejestracja
9.45-10.45

SESJA OTWIERAJĄCA

9:45-10:05
- Program Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne – Henryk Majchrzak, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
- Dyskusja o możliwościach realizacji programu Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne - moderator prof. Jan Popczyk, Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
- Edukacja i przekazywanie informacji o rynku OZE na polskim rynku - Łukasz Rembowski, portal www.agroenergetyka.pl
10-45-11.45

GMINNE CENTRUM ENERGETYCZNE

- Wprowadzenie: Elektrociepłownia lokalna opalana biomasą z blokiem ORC, Marian Kazienko
- Aspekty ekonomiczne realizacji projektu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków - dr Eugeniusz Klaczyński, Dyrektor ds. Kontraktów, Envirotech Sp. z o.o.
- Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu OZE na przykładzie projektu budowy lokalnej biogazowi w Liszkowie, Paweł Jagustyn Prezes Zarządu Agrogaz Sp. z o.o.
- Przegląd instalacji kogeneracyjnych zasilanych biogazem w Polsce – Henryk Bałut, Tadeusz Podziemski, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
11.45-12.15
- Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy
12.15-13.15

BIOGAZ

- Biogazownie gminne - perspektywy inwestycyjne, Ludwik Latocha PGEE Katowice
- Problemy inwestora w budowie biogazowni w Polsce - Ryszard Buchowiecki, Gas-Trading
- Energetyczne wykorzystanie biogazu jako element budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju - Witold Płatek, Prezes Zarządu Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o.
13.15-14.30
- Lunch - sesja sponsorowana
- Case study zarządzania budynkiem z wykorzystaniem OZE
14.30-15.45

BIOPALIWA

- Dlaczego biopaliwa – Krajowa Izba Biopaliw
- Aktualna sytuacja sektora biokomponentów i biopaliw płynnych w Polsce - Tomasz Pańczyszyn, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw
- Możliwości realizacji Narodowego Planu Wskaźnikowego - biopaliwa I i II generacji - Robert Gmyrek, Dyrektor Biura ds. Biopaliw, PKN Orlen
- Możliwości technologiczne wdrażania paliw kolejnych generacji - dr Krzysztof Bajdor, dyrektor Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej
15.45-16.15
- Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy
16.15-17.30

BIOMASA

- Nowoczesne wykorzystanie biomasy i odpadów biodegradowalnych w Polsce do 2020 roku - dr inż. Tomasz Golec, Instytut Energetyki Łódź
- Kotły na biomasę - nowoczesne technologie - Sławomir Pilarski, Instytut Energetyki, Zakład Kotłów
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Do pobrania: Program konferencji Barometr Rynku
Dla poszukujących wiedzy
Podczas Kongresu zostaną poruszone następujące zagadnienia: finansowanie inwestycji, regulacje prawne, realizacja zaleceń UE, nowoczesne technologie.
Program konferencji

Z myślą o firmach z branży

Równolegle do części konferencyjnej zorganizowana będzie strefa wystawiennicza, która skupi firmy z sektora energii odnawialnej i pozwoli zapoznać się z ofertą wiodących producentów z branży.
Rezerwacja stoiska

Dla kogo kongres

Kongres dedykowany jest firmom oraz instytucjom zainteresowanym inwestycjami w rynku energii odnawialnej, wytwarzaniu energii z naturalnych źródeł oraz finansowaniem działalności z tego zakresu.
Zgłoszenie uczestnictwa

Kontakt

Mariusz Kleta
tel. +48 22 379 41 16, e-mail: mariusz.kleta@montgomerypolska.com

Informacje podstawowe:

Nazwa: Kongres Barometr Rynku „Przyszłość Energii Odnawialnej”
Data: 20-21 stycznia 2010 r. (środa-czwartek)
Miejsce: Hotel Marriott (Warszawa)
Wstęp: część konferencyjna – płatny, część wystawiennicza: bezpłatny
Informacje dodatkowe: formularze uczestnictwa dostępne na stronie internetowej kongresu: www.montgomerypolska.com/barometr
Organizator: Montgomery Polska Sp. z o.o.


Informacje o organizatorze:Montgomery Polska Sp. z o.o.
, oddział Montgomery International Limited to koncern, który organizuje targi i konferencje na całym świecie oraz publikuje wydawnictwa związane z tematyką prowadzonego biznesu. Montgomery International, to wiodący na europejskim rynku organizator targów B2B, dla sektora żywności. Mamy już 35 lat doświadczenia w realizacji imprez dla kluczowych sektorów gospodarki. Swoją ofertę kierujemy do ludzi biznesu z ponad 100 000 firm. Montgomery Polska jest organizatorem takich projektów wystawienniczych jak: IFE POLAND 2009 oraz The Central Europe Wine & Spirits Challenge. Montgomery Polska wraz ze spółką Hymarket jest również pomysłodawcą polowej imprezy dla branży rolnej, przeznaczonej wyłącznie dla profesjonalistów. W roku 2009,w miejscowości Modrze k/Poznania odbyła się premierowa edycja biznesowych targów dla branży rolniczej: POLSKIE ZBOŻA, zakończona sukcesem wystawienniczym. www.montgomerypolska.com

Źródło: Montgomery Polska Sp. z o.o.