09-11.X.2002 r. w Zakopanem-Kościelisku odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ENERGETYKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM". Organizatorzy wraz z wortalem www.wentylacja.com.pl serdecznie zapraszają!Komunikat Nr 2

Tematyka Konferencji:
Komfort budynków w świetle wymagań norm i przepisów
Racjonalizacja procesów wentylacyjnych i cieplnych w budynkach
Nowoczesne urządzenia grzewcze i wentylacyjne
Pomiary, sterowanie, monitoring
Odnawialne źródła energii
Techniczne i ekonomiczne aspekty przedsięwzięć
modernizacyjnych
Źródła finansowania
Organizatorom Konferencji
zależałoby szczególnie, aby w zaprezentowanych referatach
uwzględnić takie zagadnienia, jak:

• metody oceny powietrza wewnętrznego;
• problemy projektowe, wpływ czynników zewnętrznych
na pracę urządzeń, drgania i hałas urządzeń;
• wentylatory, centrale wentylacyjne, przewody, nawiewniki, kurtyny
powietrzne, filtry, pompy, kotły, armatura i inne elementy;
• urządzenia kontrolno-­pomiarowe, sygnalizacja,
czujniki przekroczeń parametrów i NDS­ów;
• gromadzenie, przetwarzanie i transmisja danych;
• sterowanie i układy wykonawcze;
• odzysk ciepła;
• małe układy skojarzone;
• kolektory słoneczne, pompy ciepła, systemy geotermalne,
energetyka wiatrowa, fotowoltanika;
• budynek energooszczędny i praktyka wykonywania audytu;
• praktyczne aspekty pozyskiwania środków finansowania.
Organizator:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Krakowie
ul. Straszewskiego 28
31­-113 Kraków

Więcej nt Konferencji: kliknij

WWW.WENTYLACJA.COM.PL

INTERNETOWYM PARTNEREM
KONFERENCJI