Trane organizuje pierwszą w Londynie konferencję na temat wysokowydajnych budynków.

Konferencja Trane na temat wysokowydajnych budynków
Konferencja Trane na temat wysokowydajnych budynków

Londyn, 21 września 2011 –

W czwartek, 22 września br., firma Trane na wyjątkowym pokazie zaprezentuje asortyment rozwiązań w ramach Strategii Trane dla wysokowydajnych budynków. Trane jest częścią Ingersoll Rand plc (NYSE:IR), światowego lidera w tworzeniu i utrzymywaniu bezpiecznych, komfortowych i wydajnych środowisk. Nowy asortyment rozwiązań wpisuje się w misję uświadomienia właścicielom budynków w Europie możliwości znacznych oszczędności finansowych i eksploatacyjnych.

Strategia Trane dla wysokowydajnych budynków współgra z zapisami norm budowlanych i harmonizuje środowisko budynku z jego przeznaczeniem. Ta wyjątkowa strategia wykorzystuje analizę finansową i eksploatacyjną oraz bilans energetyczny w dedykowanych systemach i usługach Trane.

“40 procent energii zużywanej w Europie pochłaniają budynki” – powiedział Manlio Valdes, prezes Trane i Thermo King na region Europy, Środkowy Wschód, Indie i Afrykę (EMEIA). “Zastosowanie koncepcji wysokowydajnych budynków może przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii i kosztów eksploatacyjnych o 30-50 procent w całym cyklu życia budynku. Równie istotnym jest, że koncepcje te mogą zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i wydajność pracy osób przebywających w budynku.”

Gośćmi Trane będą osoby na najwyższych stanowiskach z sektora publicznego i prywatnego. Celem spotkania jest przedstawienie i wyjaśnienie strategii dla wysokowydajnych budynków oraz przedyskutowanie finansowych aspektów oszczędności kosztów energii i eksploatacji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 BST w hotelu Sofitel w Terminalu 5 na lotnisku Heathrow w Londynie (TW6 2GD London, UK).

Najważniejsze punkty programu (pełny program na końcu)
Spotkanie otworzy Manlio Valdes, po czym przygotowaną przez siebie prezentację wygłosi Chris Webber z magazynu "Economist Intelligence Unit".

Chris Webber zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2011 roku wśród kadry zarządzającej: “Wydajne gospodarowanie energią: problemy praktyczne”. W ramach badań przeanalizowana została skuteczność korporacyjnych programów zarządzania energią oraz luki i wymagania na szczeblu zespołu zarządzającego, które muszą być spełnione dla uzyskania wymaganych rezultatów.

Michel van Roozendaal, wiceprezes ds. usług, kontroli, gotowych rozwiązań i obsługi posprzedażnej w Trane EMEIA, omówi Strategię Trane dla wysokowydajnych budynków i poprowadzi dyskusję panelową “Perspektywy branżowe wobec wysokowydajnych budynków”.

W dyskusji wezmą udział:
• Andrew Eastwell – dyrektor w stowarzyszeniu Building Services Research and Information Association (BSRIA)
• Andy Ford – prezes Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE)
• Paul Huggins – dyrektor w ECA, Carbon Trust
• Louis J. Ronsivalli, Jr. – główny dyrektor ds. rozwoju oferty usługowej Trane, Ingersoll Rand
• Martin Townsend – dyrektor w Building Research Establishment (BRE)
• Jim White – dyrektor operacyjny w brytyjskim oddziale Norland - Morgan Stanley

Podsumowanie po zakończeniu dyskusji panelowej wygłosi Andrew Warren, prezes Association for the Conservation of Energy, stowarzyszenia propagującego ideę oszczędności energii. Prezes Warren omówi bieżące tendencje i rozwiązania wprowadzane na szczeblach rządowych sprzyjające lepszemu gospodarowaniu energią i wdrażaniu technologii dla wysokowydajnych budynków.

Po lunchu, Trane wręczy nagrodę “Energy Efficiency Leader Award”, którą przyznano sieci hoteli Arora Hotels za zaangażowanie w zrównoważone gospodarowanie energią. Niedawne modernizacje w tej sieci przeprowadzono z uwzględnieniem zarówno specyfiki środowiska budynków, jak i celów biznesowych firmy. Takie podejście przybliża Arora Hotels do kompleksowej realizacji strategii dla wysokowydajnych budynków.

Rozwiązania zastosowane w obrębie infrastruktury hotelowej są zgodne z etosem dbałości o środowisko naturalne, który w Arora Hotels znajduje wyraz w szkoleniach pracowników, istnieniu "grupy przyjaznej środowisku" w każdym hotelu sieci, inwestycjach w technologie oszczędzania wody i maksymalizacji wydajności funkcjonowania budynków oraz recyklingu wszystkich odpadów. Arora Hotels co roku przeprowadza kontrole swoich hoteli pod kątem zgodności ich funkcjonowania ze strategią dbałości o środowisko oraz postępów w najważniejszych "zielonych" obszarach.

Manlio Valdes przekaże nagrodę Surinderowi Arora, dyrektorowi zarządzającemu i założycielowi Arora Hotels oraz Sofitel London. Po ceremonii rozpocznie się zwiedzanie budynku.

O strategii Trane dla wysokowydajnych budynków - Europa
Strategia Trane dla wysokowydajnych budynków stawia sobie za cel tworzenie bezpiecznych, wygodnych i wydajnie funkcjonujących budynków.

W ramach strategii, proponuje się właścicielom budynków i kadrze zarządzającej sześciostopniowy schemat działań: 1) zrozumienie misji firmy oraz unijnych i lokalnych przepisów i wymagań; 2) przeprowadzenie całościowej oceny funkcjonowania budynku w trakcie jego cyklu życia; 3) wykonanie modelu bilansu energetycznego budynku i zastosowanie go do symulacji zakresu prac konserwacyjnych, gromadzenia niezbędnych danych i analizy możliwości oszczędności; 4) zaproponowanie rozwiązań w zakresie zapobiegawczych prac konserwacyjnych, uwzględniających sposób funkcjonowania i eksploatacji budynku; 5) zaproponowanie klientowi dopasowanych do jego potrzeb gotowych rozwiązań umożliwiających lepsze gospodarowanie energią w całym cyklu życia budynku, od fazy projektowania do eksploatacji; 6) wykonanie pomiarów i ocena funkcjonowania budynku w stosunku do założeń, w tym przeprowadzenie kontroli zgodności z Dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) według zasad obowiązujących w danym kraju.

Zalety strategii Trane dla wysokowydajnych budynków to między innymi optymalizacja wartości i zwrotu inwestycji w nieruchomość; zastosowanie nowoczesnej technologii do uzyskania informacji i danych o budynku ułatwiających podejmowanie decyzji; wprowadzenie w budynku środowiska zapewniającego najwyższy komfort przebywających w nim osób; funkcjonowanie budynku w sposób zrównoważony, bezpieczny dla środowiska i rentowny.

Strategia Trane dla wysokowydajnych budynków uzupełnia standardy wyznaczane przez certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design -LEEDTM oraz współgra z inicjatywą Europa 2020, Planem Oszczędzania Energii 2011, brytyjską Deklaracją o ochronie środowiska naturalnego i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla oraz innymi inicjatywami podejmowanymi przez Unię Europejską i poszczególne kraje członkowskie w celu efektywnego gospodarowania energią.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wysokowydajnych budynków, zapraszamy na stronę internetową www.trane.com/highperformancebuildings


9:00 – 10:00 Rejestracja i śniadanie kontynentalne

10:00 – 10:45 Otwarcie spotkania przez Manlio Valdesa, prezesa Trane i Thermo King na region Europy, Środkowy Wschód, Indie i Afrykę oraz prezentacja poprowadzona przez Chrisa Webbera z magazynu Economist Intelligence Unit: “Wydajne gospodarowanie energią: problemy praktyczne”

10:45 – 11:30 "Strategia dla wysokowydajnych budynków: najwyższa wydajność w całym cyklu życia” - wykład Michela van Roozendaal, wiceprezesa ds. usług, kontroli, gotowych rozwiązań i obsługi posprzedażnej w Trane i Thermo King na region Europy, Środkowy Wschód, Indie i Afrykę (EMEIA)

11:30 – 12:30 Dyskusja panelowa: “Perspektywy branżowe wobec wysokowydajnych budynków”, moderowana przez Michela van Roozendaal

Udział w dyskusji potwierdzili:
• Andrew Eastwell – dyrektor stowarzyszenia Building Services Research and Information Association (BSRIA)
• Andy Ford – prezes Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE)
• Paul Huggins – dyrektor w ECA, Carbon Trust
• Louis J. Ronsivalli, Jr. – główny dyrektor ds. rozwoju oferty usługowej, Trane
• Martin Townsend – dyrektor w Building Research Establishment (BRE)
• Jim White – dyrektor operacyjny w brytyjskim oddziale Norland - Morgan Stanley
12:30 – 13:30 Lunch
13:00 – 13:15 Prezentacja Andrew Warrena, prezesa stowarzyszenia Association for the Conservation of Energy
13:15 – 13:30 Wręczenie nagrody "Energy Efficiency Leader Award" przyznanej hotelom Sofitel London Heathrow – Arora Hotels
13:30 – 14:00 Zwiedzanie hotelu Sofitel London na lotnisku Heathrow
14:00 Zakończenie