W dniu 8 maja br. w Kołobrzegu odbyła się konferencja "Wymagania Ochrony Przeciwpożarowej przy Modernizacji Budynków Zamieszkania Zbiorowego" zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Szczecin.
W wystąpieniach konferencji "Wymagania Ochrony Przeciwpożarowej przy Modernizacji Budynków Zamieszkania Zbiorowego" poruszone były między innymi zagadnienia dotyczące zmian w przepisach techniczno-budowlanych, wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków zamieszkania zbiorowego, aspekty praktyczne projektowania wentylacji pożarowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja firmy Gryfit "Praktyczne aspekty projektowania wentylacji pożarowej – odniesienie do PN-EN 120101-6: 2007, Instrukcji ITB 378/2002 oraz zasad wiedzy technicznej".
Po zakończeniu konferencji uczestnicy udali się do siedziby KP PSP w Kołobrzegu, gdzie zademonstrowane zostało zachowanie się różnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w warunkach pożaru węglowodorowego oraz przebieg akcji gaśniczej. Materiałem palnym było drewno oraz mieszanka ropy z benzyną w proporcji 1:1, natomiast środkiem gaśniczym piana na bazie czynnika ROTEOR. Próba zorganizowana ad hoc miała unaocznić gwałtowność przebiegu procesu spalania i oddziaływania na różne zabezpieczenia przeciwpożarowe, takie jak czujki systemu wykrywczego instalacji pożarowej, które były podłączone do centrali sygnalizacji pożaru, płyty ognioochronne, płótna ognioochronne, farby ognioochronne. W próbie uczestniczył również zawór przeciwpożarowy GRYFIT BX-1H (EIS60), jedyny dostępny w tej chwili na krajowym rynku zawór w wersji z wyzwalaczem elektromagnetycznym EI 24V/48V DC oraz EI 230V AC jako opcja wyposażenia.
Film z pokazu pożaru węglowodorowego dostępny jest na stronie http://www.gryfit.com/aktualnosc,136,pl.htm