Zgodnie z utrwaloną już tradycją organizacji cyklicznych konferencji poświęconych jakości powietrza w pomieszczeniach w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja "PROBLEMY JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO W POLSCE". Organizatorem Konferencji jest Zakład Wentylacji i Klimatyzacji Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej.

Ta, 6. już edycja, Konferencji nosi podtytuł: "Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych -
edukacja społeczeństwa dla dobrej jakości powietrza".

Obrady konferencji rozpoczną się w czwartek 15.11.2001 roku o godz. 1015 i będą przebiegać w Gmachu Starej Kotłowni na terenie głównym Politechniki Warszawskiej.
Program konferencji:
Czwartek - 15 listopada 2001 r.
"Jakość powietrza w budynkach edukacyjnych"
10.15 - 10.30 Otwarcie Konferencji
10.30 - 11.15 Sesja I
Wymagania dotyczące jakości powietrza w budynkach edukacyjnych
11.15 - 11.45 Przerwa na kawę
11.45 - 13.15 Sesja II
Rzeczywisty stan jakości powietrza w budynkach edukacyjnych w Polsce
13.15 - 14.15 Przerwa na lunch
14.15 - 16.00 Sesja III
Zapewnienie właściwej jakości powietrza w budynkach edukacyjnych - możliwości i ograniczenia
Piątek - 16 listopada 2001 r.
"Edukacja w dziedzinie jakości powietrza wewnętrznego"
9.00 - 10.30 Sesja IV
Identyfikacja potrzeb edukacyjnych w dziedzinie jakości powietrza wewnętrznego
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 12.30 Sesja V
Upowszechnianie wiedzy na temat jakości powietrza wewnętrznego
12.30 - 13.30 Przerwa na lunch
13.30 - 15.00 Sesja VI
Wiedza i odpowiedzialność jako podstawa do realizacji zdrowych budynków
15.00 - 15.30 Dyskusja ogólna. Doświadczenia 10 letniej działalności i wyzwania na przyszłość
Lista dotychczas zgłoszonych referatów:
1. Joanna Domagała- ulawik - Fizjologia i zaburzenia czynności układu oddechowego u dzieci i młodzieży
2. Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Przemysław Gaca - Nowe meble a jakość powietrza pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi
3. Jerzy Grzybowski - Informacja dla GINB z przeprowadzonej kontroli szkół na terenie m.st. Warszawy
4. Beata Gutarowska, Agnieszka Jakubowska - Ocena zanieczyszczeń pleśniami powietrza pomieszczeń na uczelni
5. Zbigniew Hałat - Alergeny orzechów arachidowych w powietrzu pomieszczeń
6. Barbara Ignar-Golinowska - Placówki nauczania w świetle danych stacji sanitarno-epidemiologicznych
7. Anna Lis - Jakość mikroklimatu w salach przedszkolnych a warunki komfortu cieplnego i potencjał psychofizyczny przebywających w nich osób
8. Piotr Lis - Stan techniczny stolarki okiennej w budynkach szkół a wentylacja pomieszczeń
9. Jolanta Łubkowska, Jerzy Kowalewski - Zanieczyszczenia chemiczne powietrza w budynkach przeznaczonych dla dzieci, na tle ogólnego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego
10. Tomasz Mróz - Modernizacja budynków edukacyjnych - ANNEX 36 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) - Informacja o programie
11. Jerzy Sowa - Wentylacja a jakość powietrza w budynkach szkolnych
12. Helena Stobińska, Aleksandra Skrzycka - Mikroflora powietrza sal wykładowych i laboratoryjnych
13. Maciej Surówka - Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkoli a wentylacja i zapewnienie komfortu cieplnego
14. Leszek Wolski, Arkadiusz Kamiński, Aneta Kowalkowska - Ocena stanu rzeczywistego powietrza wewnętrznego w sali spółdzielczego domu kultury - placówce edukacji pozaszkolnej
Oprócz tradycyjnej publikacji zatytułowanej "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce", która ukaże się w pierwszym półroczu 2002 roku i będzie zawierała artykuły dotyczące szeroko pojmowanej tematyki jakości powietrza, planowane jest przygotowanie specjalnego, tematycznego wydawnictwa konferencyjnego poświęconego jakości powietrza w budynkach edukacyjnych.
Więcej na oficjalnych stronach internetowych Konferencji: http://www.iow.is.pw.edu.pl/iaq

Komentarze

  • publikacje

    Oprócz publikacji związanych z konferencją przydała by się "zbiorcza" publikacja na temat problemów jakości powietrza w projektowanych systemach wentylacji - bo ... bardzo ciężko przekonać inwestora, zagranicznego projektanta "znającego się na wszystkich" czy nawet własnego szefa - jeśli nie ma się na papierze przedstawionych danych .... Pomyślcie o tym ludki :)).