termin: 20-21.11.2003 r. miejsce: Warszawa

Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

zgodnie z utrwaloną już tradycją organizacji cyklicznych konferencji poświęconych jakości powietrza w pomieszczeniach zaprasza na:


"Problemy jakości powietrza wewnętrznego
w Polsce"

Warszawa 20-21 listopada 2003 r.

Warszawa, 4 sierpnia 2003 r.
Szanowni Państwo,
Miło nam zakomunikować, że w dniach 20, 21 listopada b.r. odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Chcielibyśmy aby dyskusja nad tak rozległą problematyką dotyczyła nie tylko chwili obecnej ale również i perspektyw na przyszłość. Tym razem, w nawiązaniu do wskazanych przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN preferowanych kierunków rozwoju nauki w społeczeństwie informacyjnym, jako podstawę dyskusji proponujemy hasło:


BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy

Naszym zdaniem to hasło, wskazujące główne wyzwania jakie w obecnym stuleciu będą stawały przed nauką w Polsce, w Europie i na świecie, w lakonicznej formie niezmiernie celnie opisuje płaszczyznę wzajemnych relacji między człowiekiem i otoczeniem, w którym żyje i pracuje. Jesteśmy przekonani, że jakość powietrza wewnętrznego, nierozłącznie związana z wszystkimi komponentami tego hasła, jest dyscypliną naukową mającą przed sobą poważne wyzwania. Wzajemnie przenikanie się tradycyjnych dyscyplin naukowych sprawia, że prawdziwy sukces w zakresie kreowania we wnętrzach budynków oczekiwanej jakości powietrza można będzie osiągnąć jedynie poprzez głęboką integrację wiedzy reprezentowanej przez lekarzy, fizjologów, chemików, biologów, inżynierów, specjalistów od technik pomiarowych, prawników, ekonomistów. Mamy nadzieję, że kontynuowany przez nas już od 12 lat cykl interdyscyplinarnych konferencji przyczynia się do realizacji tego zadania.
Wszystkich, którzy towarzyszą nam od lat jak i tych, dla których zaproponowana tematyka okaże się interesująca, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Będziemy wdzięczni za możliwe szybkie zadeklarowanie swojego udziału. Dążenie do ograniczenia kosztów zmusza nas do zwrócenia się do Państwa z prośbą o używanie w kontaktach z nami internetu - prosimy zatem o skorzystanie z elektronicznej wersji formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.iow.is.pw.edu.pl/iaq. Dla osób nie mających dostępu do poczty elektronicznej pozostaje oczywiście możliwość korzystania z tradycyjnych form komunikacji (list, fax, telefon).
W sprawach technicznych prosimy o kontaktowanie się z dr inż. Maciejem Mijakowskim, tel. (22) 660 51 08, e-mail: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl
Dalsze informacje o Konferencji zamieszczane będą sukcesywnie na naszej stronie internetowej:

www.iow.is.pw.edu.pl/iaq
PROGRAM KONFERENCJI:
DZIEŃ I, Czwartek, 20 listopada 2003 r.
10.00 - 10.30 Otwarcie Konferencji
10.30 - 12.00 Sesja I
1. Lotne związki organiczne jako wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego w trójmiejskich mieszkaniach,
Bożena Zabiegała, Jacek Namieśnik, Katedra Chemii Analitycznej, Politechnika Gdańska
2. Grzyby, bakterie, endotoksyny - ocena analityczna i kształtowanie bioklimatu wnętrza,
Bogumiła Szponar, Department of Medical Microbiology, Dermatology and Infection, Lund University
3. Dynamika epidemii chorób alergicznych w Polsce,
Urszula Samolińska, Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych AM w Warszawie, Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK AM w Warszawie
4. Czy opłaca się inwestować w dobrą jakość powietrza?,
Paweł Wargocki, International Centre for Indoor Environment and Energy, Technical University of Denmark
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę
12.30 - 14.00 Sesja II
1. Rola mikroorganizmów w niszczeniu materiałów użytkowych,
Maria Łebkowska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
2. Badania pilotażowe nad chorobami alergicznymi układu oddechowego "ŚWIDNICA 2003" - aspekty higieny powietrza mieszkań,
Zbigniew Hałat, Medyczne Centrum Konsumenta
3. Jakość środowiska w budynkach - planowany efekt czy przypadek,
Teresa Jędrzejewska - Ścibak, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska
4. Zintegrowany szwedzki program badawczy "Zdrowie i budownictwo",
Nina Dawidowicz, Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Formas
14.00 - 14.45 Przerwa - Dyskusje kuluarowe
14.45 - 16.00 Krótkie wystąpienia i Komunikaty:
BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy
DZIEŃ II, Piątek, 21 listopada 2003 r.
9.30 - 11.00 Sesja III
1. IAQ, Informacja, Informatyka,
Piotr Bartkiewicz, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska
2. Skale oceny zanieczyszczenia powietrza grzybami pleśniowymi
Barbara Janińska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
3. Higieniczne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych wg wytycznych VDI,
Horst Kurz, Louis Opländer, Heizung- and Klimatechnik
4. Kształcenie higienistów pracy w USA,
Ewa Medyńska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Politechnika Śląska w Gliwicach
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 13.00 Sesja IV
1. Budownictwo ekologiczne - projektowanie kompleksowe z wykorzystaniem technik komputerowych,
Dariusz Heim, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka
2. Wpływ światła dziennego na zdrowie, samopoczucie i komfort wizualny,
Barbara Matusiak, Faculty of Architecture and Fine, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
3. Jakość środowiska wewnętrznego w szkołach - stan obecny i możliwość zmian,
Jerzy Sowa, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska
4. Budownictwo zrównoważone - propozycja polskiej metodyki wielokryterialnej oceny budynków,
Aleksander D. Panek, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska
13.00 - 13.45 Przerwa - Dyskusje kuluarowe
13.45 - 14.45 Dyskusja - "Jakość powietrza wewnętrznego a nauka przyszłości"
14.45 - 15.00 Zakończenie konferencji
Organizatorzy konferencji:
prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa
tel. 022 660 52 79, 660 74 28
internet: www.iow.is.pw.edu.pl/iaq
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INSTYTUT OGRZEWNICTWA I WENTYLACJI
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. +22 621 36 09, fax. +22 825 29 92