Przedstawiciele Mercor SA i Tecresa Protección Pasiva (hiszpańskiej spółki należącej do Grupy Mercor) wzięli udział w konferencji „Fire Protection and Safety in Tunnels”, która odbyła się w dniach 25-27.10.2010 w Mediolanie.

Konferencja nt. bezpieczeństwa tuneli
Podczas konferencji firma Mercor S.A. zaprezentowała swoją ofertę w zakresie płyt ogniochronnych oraz systemów natryskowych licznemu gronu operatorów tuneli, autostrad i kolei.

Konferencję rozpoczęto warsztatami, które służyły poszukiwaniu optymalnych rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego, jakie powinno się uwzględnić w procesie projektowania tuneli. Dyskusje w podgrupach tematycznych oraz omówione przykłady pozwoliły uczestnikom uporządkować wiedzę z zakresu zarówno biernej, jak i czynnej ochrony przeciwpożarowej.

Kolejne dwa dni były wypełnione prezentacjami, wykładami oraz panelami dyskusyjnymi przeprowadzanymi w mniejszych grupach. Wśród prelegentów byli operatorzy tuneli, autostrad i kolei, eksperci różnych branż, pracownicy naukowi uczelni technicznych oraz producenci systemów zabezpieczeń ppoż.

„Organizacja konferencji sprzyjała spotkaniom bezpośrednim i dyskusjom z uczestnikami. W efekcie nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów z przedstawicielami liczących się na świecie doradczych firm inżynierskich, budowlanych, a także z inwestorami z sektora publicznego z wielu krajów."
– mówi Tomasz Majewski, Dyrektor ds. realizacji kontraktów w dziale eksportu Mercor SA.


Źródło: MERCOR S.A.