Data rozpoczęcia
2008-01-07
Data zakończenia
2008-01-07

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy współpracy Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza 28 maja 2008 do Warszawy na Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie".

Organizatorzy serdecznie zapraszają do pełnego uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe techniki w klimatyzacji i ogrzewnictwie". Autorzy referatów maja czas na przygotowanie streszczenia swojego wystąpienia i wysłania go na adres organizatorów do dnia 15 lutego 2008 r. Przyjęcie zgłoszonych referatów nastąpi do 7 marca 2008 r., a na ich pełną treść organizatorzy Konferencji czekają do 15 kwietnia 2008 r.

Konferencja będzie wykorzystywała nowoczesną formę prezentacji artykułów w postaci posterów. Dodatkowo każdy z autorów będzie miał możliwość zaprezentowania swojej pracy w postaci krótkiej prezentacji zapraszającej do bezpośredniego kontaktu z autorem referatu przy wywieszonym posterze. Materiały konferencyjne wydane zostaną na płycie CD.

Uzupełnieniem części naukowej będzie wystawa techniczna przedstawiająca przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych w klimatyzacji i ogrzewnictwie.

Więcej informacji: www.is.pw.edu.pl