Data rozpoczęcia
2004-12-21
Data zakończenia
2005-01-25

termin: 25.01.2005 r. miejsce: Warszawa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Politechnika Warszawska
Instytut Techniki Budowlanej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

zapraszają na

Konferencję Naukowo-Techniczną


Nowa technika w oddymianiu obiektów budowlanych

Warszawa, 25 stycznia 2005 r., godz. 9.00-17.00
KOMITET NAUKOWY:
1. nadbryg.prof.dr hab. Jerzy WOLANIN
2. prof. dr hab.inż. Bogdan MIZIELIŃSKI
3. prof. dr hab.inż. Zoja BEDNAREK
4. prof. dr hab.inż. Mirosław KOSIOREK
5. st.bryg.dr inż. Dariusz RATAJCZAK
6. st.bryg.dr inż. Ryszard SZCZYGIEŁ
7. st.bryg.mgr inż. Marian SKAŹNIK
REFERATY:
Wygłoszone będą następujące referaty:
1. J.Wolanin, Wybrane problemy związane z określaniem ryzyka pożarowego budynków
2. B.Mizieliński, J.Wolanin, J.Hendiger, Kondygnacyjny system oddymiania
3. B.Mizieliński, G.Kubicki, Kontrolowany przepływ w bezprzewodowym oddymianiu garaży
4. M.Kosiorek, G.Sztarbała Metody wspomagania projektowania wentylacji pożarowej
5. D.Ratajczak, Ewolucja wymagań przepisów w zakresie oddymiania obiektów budowlanych w Polsce
6. P.Bartkiewicz, Komputerowa symulacja działania systemów oddymiania
7. M.Skaźnik,D.Brzezińska, Zabezpieczenie przed zadymieniem wielokondygnacyjnych pasaży handlowychBr>
8. J.Ciszewski, Sterowanie systemami oddymiania obiektów
9. W.Wnęk, Detekcja pożaru w obecności wentylacji mechanicznej obiektów budowlanych
Obradom towarzyszyć będzie ekspozycja wiodących firm prezentujących urządzenia stosowane w systemach oddymiania.
Uczestnicy: biura projektowe, architekci, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż., Komendy PSP, inspektorzy Nadzoru Budowlanego
TERMIN KONFERENCJI:
25 stycznia 2005r, godz. 9.00-17.00
MIEJSCE:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
KOSZT UCZESTNICTWA:
100 PLN (wyżywienie, materiały na płycie CD). Termin zgłaszania
i dokonywania wpłat na konto:

SGSP PKO S.A. Oddz. W-wa Nr.80 1240 1037 1111 0000 0693 9205

z dopiskiem Konferencja oddymianie do dnia 10.01.2005 r.
Szczegółowe informacje: mł.bryg.mgr inż. Waldemar Wnęk tel. (22) 561 76 89,
w.wnek@sgsp.edu.pl

Patronat medialny: