Data rozpoczęcia
2005-03-14
Data zakończenia
2005-05-16

termin: 16.05.2005 r. miejsce: Gdańsk

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.,
Związek Pracodawców Elektrociepłowni
wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych
Polskiej Akademii Nauk,
przy współpracy pracowników Politechniki Gdańskiej

mają zaszczyt zaprosić Państwa

na Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem:


CIEPŁO SKOJARZONE - KOMFORT ZIMĄ I LATEM - TRÓJGENERACJA

która odbędzie się w Gdańsku

w dniu 16 maja 2005 r.

KOMITET NAUKOWY:
1. prof. zw. dr hab. inż. Jacek Marecki członek rzeczywisty PAN / Politechnika Gdańska
2. prof. ndzw. PG Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska / Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
3. prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek Politechnika Gdańska
4. prof. dr hab. inż. Marian Trela IMP PAN Gdańsk
KOMITET ORGANIZACYJNY:
1. mgr inż. Dorota Kowalska-Papke Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Janusz Badur IMP PAN Gdańsk
3. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz IMP PAN Gdańsk
4. dr inż. Marek Jaskólski Politechnika Gdańska
5. mgr Celina Frąc Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - sekretarz
PROGRAM KONFERENCJI:
8.00-8.30 Rejestracja uczestników, prezentacja stoisk przygotowanych przez producentów urządzeń klimatyzacyjnych
8.30 - 8.45 Otwarcie Konferencji i powitanie gości - Waldemar Dunajewski
8.45-10.45 Panel "Adsorpcja" - Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Marecki
1. "Ciepło skojarzone - komfort zimą i latem -trójgeneracja" Dorota Kowalska-Papke - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
2. "Aktualne problemy skojarzonej gospodarki cieplno-chłodniczej w Polsce." Marian Rubik - Politechnika Warszawska
3. "Adsorpcyjne układy klimatyzacyjne" Marek Jaskólski - Politechnika Gdańska
4. "Prezentacja pilotażowego projektu centrali klimatyzacyjnej w Elektrociepłowni Gdańskiej." Marek Jaskólski, Jan Kozak, Dorota Kowalska-Papke - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. / Politechnika Gdańska
10.45-11.00 Przerwa kawowa oraz prezentacja adsorbcyjnej centrali klimatyzacyjnej w Ec2
11.00-12.00 Panel "Absorpcja" - Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek
1. "Absorpcyjne układy chłodzenia zasilane ciepłem sieciowym" Andrzej Gardzilewicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
2. " Możliwości dostarczania ciepła na potrzeby uzyskiwania chłodu na przykładzie doświadczeń warszawskich" Adam Smyk, Zbigniew Pietrzyk - Politechnika Warszawska
12.00- 13.00 Przerwa obiadowa
13.00-14.00 Panel "Wykorzystanie chłodu w Elektrociepłowni" - Prof. dr hab. inż. Marian Trela
1. "Trójgeneracja w Dalkia Poznań - Zespół Elektrociepłowni SA" Mariusz Wrona - Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA
2. "Trójgeneracja dociążenia obiegu energetycznego elektrociepłowni z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych." Janusz Badur - Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
14.00-15.00 Dyskusja - Moderator: Prof. nadzw. PG Waldemar Kamrat - Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. / Politechnika Gdańska
15.00 Zakończenie Konferencji
Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI
ZGŁOSZENIE, KOSZTY UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa 1 osoby, obejmujący opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne oraz obiad wynosi 250 zł/osobę.
Organizator oferuje możliwość wystawienia stoiska firmy podczas konferencji - koszt 500 zł za 2m2.
Do pobrania: ZGŁOSZENIE (+ koszty)
Potwierdzenie chęci uczestnictwa należy przesłać na nr tel.: (058) 347 44 01
do dnia 29 kwietnia 2005 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL Konferencji
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowej technologii i produktu na rynku, jakim jest chłód wytwarzany w skojarzeniu z ciepłem i energią elektryczną.
MIEJSCE
Sala konferencyjna w Ec Gdańskiej, ul. Wiślana 6/16
ORGANIZATOR:
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk, Związek Pracodawców Elektrociepłowni
KONTAKT:
tel. +48 (58) 347 44 01