Znany jest już wstępny program IX Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".
Kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2007 r. w Warszawie. Uwaga - Organizatorzy przenieśli obrady z tradycyjnego dla tej Konferencji miejsca - Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej - do budynku FOCUS na Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie.
Program IX Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce":
Dzień I: 22.11.2007 r. (czwartek)
10.00 - 10.30 Otwarcie Konferencji
- prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
- dr inż. Tomasz Klinke, Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
- dr inż. Aleksander Panek, Kierownik projektu badawczego STEP
10.30 - 12.00 Sesja I
Jakość powietrza a zdrowie
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę
12.30 - 13.45 Sesja II
Czynniki środowiska wewnętrznego powodujące zagrożenia dla zdrowia ludzi
13.45 - 14.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
14.30 - 16.00 Sesja III
Jakość powietrza wewnętrznego - obszar badawczy wielu dyscyplin

Dzień II:
23.11.2007 r. (piątek)
9.30 - 11.00 Sesja IV
Projekt STEP - Termo modernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 13.00 Sesja V
Jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej
13.00 - 13.45 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
13.45 - 15.15 Sesja VI
Symulacje procesów fizycznych w budynkach (sesja zorganizowana wspólnie z IBPSA Poland)
15.15 - 15.30 Zakończenie konferencji
Organizatorami Konferencji są pracownicy Instytutu Wentylacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr inż. Jerzy Sowa i dr inż. Maciej Mijakowski merytorycznie wspomagani przez prof. dr hab. inż. Teresę Jędrzejewską-Ścibak.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszenia przez internet znajduje się na stronie www.is.pw.edu.pl/iaq/naj/zgloszenie
Aktualne informacje nt. Konferencji i jej programu są zamieszczane na www.is.pw.edu.pl/iaq