W marcu br. w Poznaniu odbędzie się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Znany jest już program Konferencji.Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła
12.03.2008 r., Poznań
Wymóg energooszczędności instalacji determinuje rozwój nowoczesnych technologii zarówno
w zakresie ogrzewnictwa, jak i wentylacji. Efektem są systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w połączeniu z rurowym gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła (GPWC). Idea takiego rozwiązania opiera się na wykorzystaniu alternatywnego źródła energii w postaci energii geotermalnej.
Zdecydowana większość z nas przywiązuje dużą wagę do zastosowania w swoim domu lub w budynkach użyteczności publicznej energooszczędnych rozwiązań, umożliwiających w pierwszej linii obniżenie kosztów ogrzewania budynku, ale również ochronę środowiska naturalnego. Główną przyczyną tej tendencji są rosnące ceny tradycyjnych nośników energii oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Naprzeciw takiemu trendowi wychodzi gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) AWADUKT Thermo firmy REHAU - rozwiązanie wspomagające i uzupełniające system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą wyłącznie tematowi gruntowych powietrznych wymienników ciepła. Konferencja będzie stanowić wyjątkową okazję do zapoznania się z zagadnieniami projektowania, montażu oraz eksploatacji gruntowych wymienników ciepła. Omówione zostaną również aspekty związane z efektywnością oraz ekonomicznością GPWC. Powyższa problematyka zostanie odniesiona do konkretnego przykładu instalacji gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w markecie TESCO w Zdzieszowicach, który jest przedmiotem projektu badawczego przy współudziale Politechniki Poznańskiej.
Zobacz: program Konferencji wraz z kartą zgłoszenia
Więcej informacji: Sandra Sporna, tel. 061 655 81 21, fax 061 655 81 01, s.sporna@abrys.pl, www.abrys.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!