Data rozpoczęcia
2011-10-17
Data zakończenia
2011-10-18
Miejsce
Warszawa

FUTURE 4 BUILD
Konferencja FUTURE 4 BUILD - odpowiedzi na pytania dotyczące budownictwa ekologicznego

Termin „budownictwo ekologiczne” znany jest na całym świecie. W branży budowlanej oznacza on osiągnięcie podstawowego celu jakim jest funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Przedstawiciele branży budowlanej doskonale rozumieją powody takiego działania. Wciąż jednak dla wielu firm zastosowanie praktycznych zasad budownictwa ekologicznego jest wyzwaniem, a wiele z nich dalej nie zdaje sobie sprawy z pozytywnego wpływu, jaki działania ekologiczne mogą przynieść w kwestii np. oszczędzania kosztów.

Future 4 Build to połączenie konferencji i wystawy, a jednocześnie próba odpowiedzi na ważne pytania, narastające wokół problematyki budownictwa ekologicznego. Na konferencji będzie można zapoznać się z tematyką sposobów określania i wybierania konkretnych rozwiązań, przekładających się na zwrot poniesionych inwestycji poprzez wypracowanie ekologicznych nawyków. Towarzysząca konferencji wystawa Expo Arena będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i podtrzymywania istniejących już relacji. Jednocześnie wystawa dawać będzie możliwość promowania nowych produktów, usług i rozwiązań dostępnych na rynku międzynarodowym.

Lidia Chlebowicz, Sales Manager Future 4 Build: „[…] Future 4 Build stanowić będzie rodzaj platformy biznesowej, której zadaniem jest przedstawianie realnych rozwiązań dla branży budownictwa ekologicznego. Konferencja Future 4 Build to spotkanie wiodących przedstawicieli tej branży z 5 głównych sektorów: architektury, projektowania instalacji, sektora deweloperskiego, inwestycji i wykonawstwa ogólnego.
Naszym celem jest zachęcenie do nawiązywania kontaktów pomiędzy firmami, które chcą popierać tego typu rozwój w naszej branży, i czerpać zyski płynące z takiego postępowania. Future 4 Build to 4 obszary zastosowania budownictwa ekologicznego:
- wpływ na środowisko,
- bezpieczeństwo gospodarcze,
- świadomość i odpowiedzialność społeczna oraz
- dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.
Podczas Future 4 Build wystąpią krajowi i międzynarodowi prelegenci, którzy podzielą się swoją wiedzą, a także odpowiedzą na ważne pytania, stawiane przez branżę...”.


Future 4 Build nie będzie wystawą i konferencją w ramach tradycyjnej, wyeksploatowanej już formuły. Naszym zdaniem wykłady z dużą ilością teorii i faktografii są mało skuteczne. Zamiast tego przewidujemy merytoryczną dyskusję prowadzoną przez branżowego moderatora. Dyskusję w którą włączą się uczestnicy konferencji, eksperci, prelegenci. Future 4 Build towarzyszyć będą także wyjątkowe imprezy, m.in. F4B Meeting Planner, śniadanie integrujące uczestników, wieczorna Gala Networkingu, wystawa Product Innovation, pokaz Architects Design.

Konferencja Future 4 Build będzie trwać od 17 do 18 października 2011r. w hotelu Marriott Centrum, w samym centrum dzielnicy biznesowej Warszawy.

Organizatorzy:

Blue Business Media Sp. z o.o. Sapphire Ventures Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 21c ul. Prądzyńskiego 12/14
31-031 Kraków 01-222 Warszawa

tel: +48 (12) 35 05 400 tel: +48 (22) 256 7100
Email: info@bluebusinessmedia.com Email: info@future4build.com
www.bbm.pl www.sapphireventures.pl


Osoby kontaktowe:

Lidia Chlebowicz, Sales Manager
Email: lchlebowicz@sapphireventures.pl tel: +48 (22) 256 7089

Magdalena Wolska Omyła, Project Manager
Email: magdalena.wolska@bluebusinessmedia.com tel: +48 (12) 350 54 35

Agnieszka Grzędzińska, Marketing & PR Manager
Email: agrzedzinska@sapphireventures.pl tel: +48 (22) 256 7122


Szczegółowa prezentacja na: www.future4build.com


Profil uczestników konferencji:
Inżynierowie budowlani, architekci, projektanci, deweloperzy, wykonawcy, planiści, konsultanci, kierownicy budowy, instalatorzy, inwestorzy na rynku nieruchomości, instytucje finansowe, rządowe, producenci, dystrybutorzy, hurtownicy.

Profil wystawców:
Energia odnawialna i mikrogeneracja, zarządzanie zasobami wodnymi, zewnętrzne prace budowlane, fundamenty i prace ziemne, wykończenia budowlane, bezpieczeństwo i ochrona budynków, systemy budowlane, materiały budowlane, usługi wykończeniowe, wyposażenie wnętrz, profesjonalne usługi.

Profil zwiedzających:
Inżynierowie budowlani, architekci, projektanci, deweloperzy, wykonawcy, planiści, konsultanci, kierownicy budowy, instalatorzy, inwestorzy na rynku nieruchomości, instytucje finansowe, instytucje rządowe, producenci, dystrybutorzy, hurtownicy.

Źródło: ''