Data rozpoczęcia
2008-05-12
Data zakończenia
2008-05-12

termin: 12-13.05.2008 miejsce: Bydgoszcz

Polska Izba Hotelarstwa

zaprasza do udziału
w konferencji problemowej pt.:
ENERGOOSZCZĘDNY HOTEL - Przyjazny środowisku
CIEPŁO - KOMFORT - EKOLOGIA

Tematyka konferencji:
1. Zintegrowane systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.
2. Optymalizacje pracy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przez zastosowanie armatury regulacyjnej.
3. Obniżanie kosztów eksploatacji obiektów poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań instalacji i urządzeń oraz armatury regulacyjnej.
4. Modernizacje źródeł ciepła - kotłowni oraz instalacji grzejnikowych.
5. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii odnawialnych dla potrzeb obiektów hotelarskich.
6. Efektywne wykorzystanie energii i jej oszczędzanie poprzez termoizolacje obiektów hotelarskich
7. Systemowe rozwiązanie problemów dezynfekcji instalacji wody użytkowej.
8. Pozyskiwanie środków finansowych z dostępnych funduszy krajowych i unijnych na realizację w/w zamierzeń.
W odczytach oraz panelach dyskusyjnych weźmie udział około 150 właścicieli i menedżerów obiektów hotelowych, architektów oraz inwestorów z branży hotelarskiej. Podczas spotkań poruszone zostaną głównie zagadnienia dotyczące energooszczędności oraz ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji oraz wentylacji, wdrażanymi na każdym etapie inwestycji: od projektowania oraz budowy obiektów hotelowych po ich modernizację i konserwację. Poruszone zostaną także zagadnienia optymalizacji zużycia energii.

Udział w konferencji zapowiedziały m.in. takie firmy jak:

- Bank Ochrony Środowiska
- Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
- Galmet Sp.J.
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Siemens Building Technologies Sp. z o.o.
- Terma Technologie
- Trane Polska Sp. z o.o.
- Vissmann Sp. z o.o.
Patronat medialny:
- portal www.wentylacja.com.pl
Termin konferencji:


www.cityhotel.bydgoszcz.pl
12-13 maja 2008 r.

(12.05.2008 - rejestracja od godz. 9:00 do godz.10:00; uroczyste otwarcie konferencji godz. 10:00)

Miejsce konferencji:
CITY HOTEL****
Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6
Zgłoszenie udziału
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem bądź drogą elektroniczną: www.hcs.com.pl
Termin zgłoszenia: do 05.05.2008 r.
Koszty uczestnictwa:
- Udział 1 osoby w konferencji wynosi 600 PLN brutto
Powyższy koszt obejmuje świadczenia:
- uczestnictwo w konferencji + materiały konferencyjne + certyfikat uczestnictwa
- nocleg z 12/13.05.2008 r. + pełne wyżywienie + uczestnictwo w GALA DINER - 12.05.2008 r.
- pokazy mistrzów sztuki kulinarnej na energooszczędnych urządzeniach dla gastronomii firmy RATIONAL.
Forma płatności - gotówka lub przelew w terminie do 05.05.2008 r. na konto:

Hotelarskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
Bank PKO S.A I Oddz. / Grudziądz Filia Nr 1 w Świeciu
Nr Rach. 75124039981111000041513626
- Specjalny Pakiet Uczestnictwa dla firm z branży HVACR 4000 PLN brutto. Pakiet ten obejmuje:
- reklamę firmy w materiałach konferencyjnych,
- możliwość prezentacji produktów firmy na forum konferencji - 1h,
- miejsce na punkt konsultacyjno-doradczy firmy w miejscu konferencji,
- dystrybucję materiałów konferencyjnych wśród uczestników,
- pełne uczestnictwo w konferencji dla dwóch osób 11-13.05.2008 r. wraz ze świadczeniami.

Zgłoszenia przyjmuje:
Hotelarskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
ul. Hallera 9, 86-100 Świecie
tel.: 052 562 01 64; fax: 052 562 04 64
e-mail: askkursy@hcs.com.pl
Szczegółowych informacji udziela:
Ryszard Kurowski - V-ce Prezes PIH
tel. kom: 0602 11 68 68
e-mail: biuro@hcs.com.pl

Polską Izbę Hotelarstwa powołano 5 marca 2002 roku. Izba jest największą organizacją samorządową hotelarzy w Polsce. Reprezentuje środowisko hotelarzy i ich interesy gospodarcze wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. Zgłosiła swój akces przynależności do Europejskiej Konfederacji małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Brukseli. Każdy członek PIH otrzymuje polisę bezpieczeństwa, która gwarantuje szereg przywilejów zawodowych. W 2008 roku jest organizatorem Międzynarodowego Zjazdu Organizacji Turystycznych Unii Europejskiej, który odbędzie się pod patronatem Parlamentu Europejskiego.